• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Ubezpieczenie

Pakiet AntyRAK
Pakiet AntyRAK Plus

Pakiet AntyRAK/AntyRAK Plus to ubezpieczenie, które może zapewnić finansową pomoc w razie zdiagnozowania nowotworu. Świadczenie może być wykorzystane na dowolny cel, np. na wsparcie leczenia.

Ubezpieczenie Pakiet Życie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Śmierć i X Pamiętaj o wskazaniu osoby uposażonej. Możesz to zrobić podczas zawierania umowy ubezpieczenia lub w jej trakcie. Wskaż osoby, które mogą otrzymać świadczenie w razie Twojej śmierci i poinformuj je o tym.

Pakiet AntyRAK

Pakiet AntyRAK PLUS

Zwrot równowartości wpłaconej składki

Diagnoza Nowotworu
Złośliwego
i X Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Pakiet AntyRAK

Typ I
40 000 zł

Typ II
4 000 zł

Pakiet AntyRAK Plus

Typ I
78 000 zł

Typ II
7 800 zł

Diagnoza nowotworu
przedinwazyjnego
i X Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Pakiet AntyRAK

4 000 zł

Pakiet AntyRAK Plus

7 800 zł

Nowotworowa Platforma
Informacyjna
i X Zyskujesz możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który udzieli Ci informacji w zakresie chorób nowotworowych.

Pakiet AntyRAK

TAK

Pakiet AntyRAK Plus

TAK

Druga opinia medyczna (dostępna w zakresie ubezpieczenia w przypadku, kiedy u Klienta zostanie stwierdzony nowotwór typu I) i X Możesz otrzymać opinię dotyczącą diagnozy nowotworu złośliwego typu I oraz stanu zdrowia i leczenia, która zostanie sporządzona przez eksperta medycznego.

Pakiet AntyRAK

TAK

Pakiet AntyRAK Plus

TAK

Zakres ubezpieczenia

Śmierć i Pamiętaj o wskazaniu osoby uposażonej. Możesz to zrobić podczas zawierania umowy ubezpieczenia lub w jej trakcie. Wskaż osoby, które mogą otrzymać świadczenie w razie Twojej śmierci.

Diagnoza nowotworu
złośliwego
i Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Diagnoza nowotworu
przedinwazyjnego
i Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Nowotworowa Platforma
Informacyjna
i Zyskujesz możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który udzieli Ci informacji w zakresie chorób nowotworowych.

Druga opinia medyczna (dostępna w zakresie ubezpieczenia w przypadku, kiedy u Klienta zostanie stwierdzony nowotwór typu I) i Możesz otrzymać opinię dotyczącą diagnozy nowotworu złośliwego typu I oraz stanu zdrowia i leczenia, która zostanie sporządzona przez eksperta medycznego.

Pakiet AntyRAK

Zwrot równowartości wpłaconej składki

Typ I – 40 000 zł
Typ II – 4 000 zł

4 000 zł

TAK

TAK

Pakiet AntyRAK Plus

Zwrot równowartości wpłaconej składki

Typ I – 78 000 zł
Typ II – 7 800 zł

7 800 zł

TAK

TAK

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia oraz wykaz nowotworów typu I i II znajdują się w OWU oraz Załączniku do OWU.
Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o
Pakiecie AntyRAK/AntyRAK Plus

1. Wiek Z ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie ukończył 75. roku życia.
2. Stan zdrowia Osoba ubezpieczana powinna złożyć oświadczenie o stanie zdrowia.
3. Wsparcie finansowe Dzięki ubezpieczeniu możesz uzyskać świadczenie w przypadku diagnozy nowotworu.

Jak długo trwa ochrona?

W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres, na który została zawarta umowa, w pozostałych przypadkach przez 12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać także bez konieczności zawierania umowy pożyczki.
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0
30. dzień początek ochrony z powodu diagnozy nowotworu przedinwazyjnego lub złośliwego; druga opinia medyczna – pod warunkiem zapłacenia składki w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
 
 
1. dzień Początek ochrony
z tytułu śmierci
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0
1. dzień Początek ochrony z tytułu śmierci
 
 
 
 
30. dzień początek ochrony z powodu diagnozy nowotworu
przedinwazyjnego lub złośliwego; druga
opinia medyczna – pod warunkiem zapłacenia
składki w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
* Dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej z konsumencką umową pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

5 zł wysokość stawki tygodniowej
  21 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet AntyRAK
10 zł wysokość stawki tygodniowej
  42 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet AntyRAK Plus

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego przez Pakietu ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek ubezpieczenia. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) albo dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22. (Dokumenty do pobrania poniżej)
Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. (Dokument do pobrania poniżej)
Wyślij wniosek oraz niezbędne dokumenty do: UNIQA TUnŻ S.A, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem: Obszar Bancassurance. (Nie dotyczy wniosku online)
Po rozpatrzeniu wniosku UNIQA podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.
Masz pakiet AntyRAK lub AntyRAK Plus?
Chcesz skorzystać z Nowotworowej Platformy Informacyjnej?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

agent
1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.
2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
1) UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;
2) UNIQA TUnŻ S.A z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.
4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.
5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:
1) prowizję
2) dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.
6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:
1) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 599 95 22 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A.;
2) w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;
3) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub UNIQA TUnŻ S.A, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.