• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Ubezpieczenie

Pakiet AntyRAK
Pakiet AntyRAK Plus

Pakiet AntyRAK/AntyRAK Plus to ubezpieczenie, które może zapewnić finansową pomoc w razie zdiagnozowania nowotworu. Świadczenie może być wykorzystane na dowolny cel, np. na wsparcie leczenia.

Ubezpieczenie Pakiet Życie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Śmierć i X Pamiętaj o wskazaniu osoby uposażonej. Możesz to zrobić podczas zawierania umowy ubezpieczenia lub w jej trakcie. Wskaż osoby, które mogą otrzymać świadczenie w razie Twojej śmierci i poinformuj je o tym.

Pakiet AntyRAK

Pakiet AntyRAK PLUS

Zwrot równowartości wpłaconej składki

Diagnoza Nowotworu
Złośliwego
i X Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Pakiet AntyRAK

Typ I
32 000 zł

Typ II
3 200 zł

Pakiet AntyRAK Plus

Typ I
62 000 zł

Typ II
6 200 zł

Diagnoza nowotworu
przedinwazyjnego
i X Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Pakiet AntyRAK

3 200 zł

Pakiet AntyRAK Plus

6 200 zł

Nowotworowa Platforma
Informacyjna
i X Zyskujesz możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który udzieli Ci informacji w zakresie chorób nowotworowych.

Pakiet AntyRAK

TAK

Pakiet AntyRAK Plus

TAK

Druga opinia medyczna (dostępna w zakresie ubezpieczenia w przypadku, kiedy u Klienta zostanie stwierdzony nowotwór typu I) i X Możesz otrzymać opinię dotyczącą diagnozy nowotworu złośliwego typu I oraz stanu zdrowia i leczenia, która zostanie sporządzona przez eksperta medycznego.

Pakiet AntyRAK

NIE

Pakiet AntyRAK Plus

TAK

Zakres ubezpieczenia

Śmierć i Pamiętaj o wskazaniu osoby uposażonej. Możesz to zrobić podczas zawierania umowy ubezpieczenia lub w jej trakcie. Wskaż osoby, które mogą otrzymać świadczenie w razie Twojej śmierci.

Diagnoza nowotworu
złośliwego
i Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Diagnoza nowotworu
przedinwazyjnego
i Ubezpieczamy wszystkie rodzaje nowotworów – ponad 100 rodzajów.

Nowotworowa Platforma
Informacyjna
i Zyskujesz możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który udzieli Ci informacji w zakresie chorób nowotworowych.

Druga opinia medyczna (dostępna w zakresie ubezpieczenia w przypadku, kiedy u Klienta zostanie stwierdzony nowotwór typu I) i Możesz otrzymać opinię dotyczącą diagnozy nowotworu złośliwego typu I oraz stanu zdrowia i leczenia, która zostanie sporządzona przez eksperta medycznego.

Pakiet AntyRAK

Zwrot równowartości wpłaconej składki

Typ I – 32 000 zł
Typ II – 3 200 zł

3 200 zł

TAK

NIE

Pakiet AntyRAK Plus

Zwrot równowartości wpłaconej składki

Typ I – 62 000 zł
Typ II – 6 200 zł

6 200 zł

TAK

TAK

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia oraz wykaz nowotworów typu I i II znajdują się w OWU oraz Załączniku do OWU.
Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o
Pakiecie AntyRAK/AntyRAK Plus

1. Wiek Z ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie ukończył 75. roku życia.
2. Stan zdrowia Osoba ubezpieczana powinna złożyć oświadczenie o stanie zdrowia.
3. Wsparcie finansowe Dzięki ubezpieczeniu możesz uzyskać świadczenie w przypadku diagnozy nowotworu.

Jak długo trwa ochrona?

W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres, na który została zawarta umowa, w pozostałych przypadkach przez 12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać także bez konieczności zawierania umowy pożyczki.
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0
30. dzień początek ochrony z powodu diagnozy nowotworu przedinwazyjnego lub złośliwego; druga opinia medyczna – pod warunkiem zapłacenia składki w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
 
 
1. dzień Początek ochrony
z tytułu śmierci
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0
1. dzień Początek ochrony z tytułu śmierci
 
 
 
 
30. dzień początek ochrony z powodu diagnozy nowotworu
przedinwazyjnego lub złośliwego; druga
opinia medyczna – pod warunkiem zapłacenia
składki w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
* Dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej z konsumencką umową pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

4 zł wysokość stawki tygodniowej
  17 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet AntyRAK
8 zł wysokość stawki tygodniowej
  34 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet AntyRAK Plus

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego przez Pakietu ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek ubezpieczenia. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) albo dzwoniąc na infolinię AXA 801 200 200. (Dokumenty do pobrania poniżej)
Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia – znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. (Dokument do pobrania poniżej)
Wyślij wniosek oraz niezbędne dokumenty do: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem: Obszar Bancassurance.
Po rozpatrzeniu wniosku AXA podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.
Masz pakiet AntyRAK lub AntyRAK Plus?
Chcesz skorzystać z Nowotworowej Platformy Informacyjnej?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

agent
1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.
2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
1) AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;
2) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.
4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.
5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:
1) prowizję
2) dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.
6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:
1) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 555 05 06 lub 801 200 200 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.;
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia@axa.pl;
3) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.