• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Ubezpieczenie

Pakiet Życie

Pakiet Życie to ubezpieczenie, które może zapewnić finansowe wsparcie w przypadku poważnego zachorowania oraz ochronę bliskich w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie Pakiet Życie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Śmierć i X Pamiętaj o wskazaniu osoby uposażonej. Możesz to zrobić podczas zawierania umowy ubezpieczenia lub w jej trakcie. Wskaż osoby, które mogą otrzymać świadczenie w razie Twojej śmierci.

Pakiet Życie

8 700 zł

Poważne zachorowanie i X Ubezpieczenie obejmuje między innymi zawał serca, udar mózgu. Katalog poważnych zachorowań objętych zakresem ubezpieczenia znajduje się w OWU.

Pakiet Życie

8 700 zł

Rodzaj zdarzenia

Śmierć i Pamiętaj o wskazaniu osoby uposażonej. Możesz to zrobić podczas zawierania umowy ubezpieczenia lub w jej trakcie. Wskaż osoby, które mogą otrzymać świadczenie w razie Twojej śmierci.

Poważne zachorowanie i Ubezpieczenie obejmuje między innymi zawał serca, udar mózgu. Katalog poważnych zachorowań objętych zakresem ubezpieczenia znajduje się w OWU.

Pakiet Życie

8 700 zł

8 700 zł

Pakiet Życie
+ Wariant AntyRAK

5 000 zł

5 000 zł

Typ I – 23 000 zł
Typ II – 2 300 zł

2 300 zł

TAK

NIE

Pakiet Życie
+ Wariant AntyRAK Plus

5 000 zł

5 000 zł

Typ I – 46 000 zł
Typ II – 4 600 zł

4 600 zł

TAK

TAK

Szczegółowe informacje oraz sumy ubezpieczenia znajdują się w OWU. Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o Pakiecie Życie

1. Wiek Z ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto ukończył 18 lat, ale nie ukończył 75. roku życia, i ma adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wsparcie finansowe Dzięki ubezpieczeniu można uzyskać świadczenie na wypadek poważnego zachorowania lub Twojej śmierci.
3. Płatność składki Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo z góry. W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki koszt ubezpieczenia jest kredytowany z udzielonej pożyczki przez Provident Polska. W pozostałych przypadkach Klient opłaca składkę z własnych środków.

Jak długo trwa ochrona?

W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres, na który została zawarta umowa, w pozostałych przypadkach przez 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać także bez konieczności zawierania umowy pożyczki.
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0
30. dzień początek ochrony z powodu poważnego zachorowania
 
 
1. dzień Początek ochrony
z tytułu śmierci
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0
1. dzień Początek ochrony z tytułu śmierci
 
 
 
 
30. dzień początek ochrony z powodu poważnego zachorowania
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
* Dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej z konsumencką umową pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

5 zł wysokość stawki tygodniowej
21 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet Życie

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego Pakietu ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek ubezpieczenia. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22. (Dokumenty do pobrania poniżej)
Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. (Dokument do pobrania poniżej)
Wyślij wniosek oraz niezbędne dokumenty do: UNIQA TUnŻ S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem: Obszar Bancassurance. (Nie dotyczy wniosku online)
Po rozpatrzeniu wniosku UNIQA podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.
Chcesz skorzystać z Medycznej Platformy Informacyjnej lub potrzebujesz świadczenia medycznego?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

agent
1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.
2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz i w imieniu następujących zakładów ubezpieczeń:
1) UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;
2) UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.
4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.
5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:
1) prowizję
2) dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.
6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:
1) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 599 95 22 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A.;
2) w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;
3) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub UNIQA TUnŻ S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.