• Phone600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

 

Twoje dane
Stan cywilny
Status mieszkania
Czy posiadasz samochód?
Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości
Wykształcenie
Czy używasz adresu domowego?
Główny adres wykonywania działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów oferowanych przez Provident Polska SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
Szczegóły finansowe
Czy posiadasz konto bankowe?
Częstotliwość wynagrodzenia
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015), niniejszym upoważniam Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (dalej łącznie „BIG”) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
Zgadzam się na udostępnienie Provident Polska S.A. przez Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* (dalej „Uczestnicy FFWI”) posiadanych przez te podmioty historii moich pożyczek i wniosków o pożyczkę w celu oceny przez Provident Polska S.A. mojej zdolności kredytowej. Udostępnienie nastąpi w odpowiedzi na zapytanie Provident Polska S.A. obejmujące moje dane identyfikacyjne podane we wniosku o pożyczkę (tj. numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres, email, telefon, nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego złożono wniosek). Wiem, że mogę odwołać zgodę w każdym czasie. Zgoda jest ważna przez 30 dni lub do jej odwołania.

* uczestnicy Forum to m.in. Provident Polska S.A., Everest Finanse S.A., TAKTO Sp. z o.o. Aktualna lista uczestników Forum dostępna na www.deltavista.pl/Produkty/FWWI
Zgadzam się na udostępnianie przez Provident Polska S.A. mojego numeru PESEL oraz innych danych pozyskanych we wniosku o pożyczkę (tj. numer dowodu osobistego, adres, email, telefon, nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego złożono wniosek) Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* (dalej „Uczestnicy FFWI”) w celu oceny przez Uczestników FWWI ryzyka kredytowego. Wiem, że mogę odwołać zgodę w każdym czasie. Zgoda będzie ważna 3 lata lub do jej odwołania.

* uczestnicy Forum to m.in. Provident Polska S.A., Everest Finanse S.A., TAKTO Sp. z o.o. Aktualna lista uczestników Forum dostępna na www.deltavista.pl/Produkty/FWWI

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200 Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.