• Phone600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

 

Twoje dane
Stan cywilny
Status mieszkania
Czy posiadasz samochód?
Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości
Wykształcenie
Czy używasz adresu domowego?
Główny adres wykonywania działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów oferowanych przez Provident Polska SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
Szczegóły finansowe
Czy posiadasz konto bankowe?
Częstotliwość wynagrodzenia
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015), niniejszym upoważniam Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (dalej łącznie „BIG”) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez Provident Polska S.A. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji i na udostępnienie przez nich Provident informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez Provident.
W celu oceny zdolności kredytowej przez Provident Polska S.A. zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników Provident.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200 Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.