Wyrobienie paszportu – koszt, procedury, potrzebne dokumenty

Paszport jest jednym z dokumentów, które potwierdzają tożsamość. Wraz z nim możesz bez problemu podróżować po wielu krajach, również tych, które nie są członkami Unii Europejskiej. Jak długo trwa wyrobienie paszportu i ile to kosztuje? W tym artykule przedstawiamy kluczowe informacje na temat tego, co jest potrzebne do wyrobienia paszportu i gdzie się zgłosić w tym celu.

Czym jest paszport i kiedy warto go mieć? 

Dokument, jakim jest paszport, uprawnia do przekraczania granic kraju oraz pozwala na szybką weryfikację tożsamości danej osoby. Paszport ma dwie kluczowe cechy biometryczne posiadacza dokumentu: wizerunek twarzy oraz odciski palców. 

W Polsce każdy obywatel ma prawo do ubiegania się o wyrobienie paszportu. W tym celu trzeba skompletować kilka niezbędnych dokumentów. Potrzebny jest też poprawnie uzupełniony wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłat urzędowych.1

Rodzaje paszportów w Polsce 

W Polsce wyróżniamy kilka rodzajów dokumentów paszportowych. Wydanie konkretnego typu dokumentu jest uzależnione od sytuacji oraz przesłanek wskazanych we wniosku o wyrobienie paszportu.

1. Paszport zwykły – to dokument zawierający mikroprocesor z danymi biometrycznymi. Jest wydawany dorosłym obywatelom RP oraz dzieciom, które ukończyły co najmniej
12 lat i jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. W przypadku małoletnich dzieci do 12. roku życia paszport jest przyznawany z krótszym terminem ważności – 5 lat.
2. Paszport tymczasowy – nie ma wbudowanego mikroprocesora i jest ważny maksymalnie 365 dni od daty wydania. Wyrobienie paszportu tego typu jest możliwe w trakcie przebywania obywatela Polski poza granicami kraju.
3. Paszport dyplomatyczny i służbowy MSZ – to rodzaj dokumentu, który jest ważny przez okres w nich wskazany, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od daty ich wydania Organem uprawnionym do jego wydania jest Minister Spraw Zagranicznych.2

Obywatele Polski mogą ubiegać się także o drugi paszport, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Można to zrobić ze względu na ochronę życia i zdrowia danej osoby oraz ewentualne trudności w prowadzeniu działalności humanitarnej albo zawodowej.

Co potrzeba do wyrobienia paszportu?

Aby wyrobienie paszportu było możliwe trzeba złożyć odpowiedni wniosek do dowolnego punktu paszportowego w Polsce wraz z kompletem dokumentów. Co potrzeba do wyrobienia paszportu? Kilka niezbędnych elementów to:

1. Aktualne, kolorowe zdjęcie – najlepiej wykonać je u profesjonalnego fotografa. Zdjęcie powinno być nie starsze niż 6 miesięcy. Ile zdjęć do paszportu jest obecnie wymagane? Tylko jedno. Dokładne warunki techniczne dla zdjęć do paszportu są wskazane w poradniku Ministerstwa Cyfryzacji.3
2. Dowód uiszczenia opłaty urzędowej. Poniesione koszty nie są zwracane po złożeniu wniosku.
3. Dokumentację potwierdzającą prawo do wyrobienia paszportu ze zniżką, np. legitymacja studencka.
4. Dotychczasowy paszport (jeśli był wydany). Alternatywnie można zabrać ze sobą dowód osobisty.
5. Skrócony odpis aktu małżeństwa – w sytuacji, kiedy nazwisko posiadacza paszportu zostało zmienione.

Urząd może opcjonalnie poprosić o przedstawienie odpisu polskiego aktu urodzenia ze stanu cywilnego. Osoby, które są urodzone poza granicami polski lub zawarły związek małżeński w innym kraju, muszą dokonać transkrypcji dokumentów.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Wyrobienie paszportu w Polsce jest płatne standardowo 140 złotych w kasie urzędu paszportowego. To stawka naliczana osobom, którym nie przysługują żadne zniżki. Ile kosztuje paszport dla osób uprawnionych do skorzystania z preferencyjnych stawek? To zależy od wieku oraz sytuacji życiowej. 

1. 70 złotych za wyrobienie paszportu zapłacą emeryci, renciści, uczniowie i studenci w wieku od 18 do 26 lat, osoby niepełnosprawne, żołnierze, strażacy oraz weterani wojenni. Dokładnie informacje na temat przysługujących zniżek można znaleźć na stronie gov.pl w zakładce dotyczącej paszportów. 
2. 35 złotych za wyrobienie paszportu zapłacą członkowie rodzin wielodzietnych z kartą Dużej Rodziny. Dodatkowym wymogiem jest wiek do 25. roku życia.
3. Wyrobienie paszportu jest bezpłatne dla osób, które w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat. Dotyczy to także osób przebywających w domach pomocy społecznych.

Ze 100% zniżki można skorzystać też w razie wystąpienia błędów w aktualnym dokumencie.

W przypadku dzieci do 13. roku życia wyrobienie paszportu kosztuje 30 lub 15 złotych. Większa zniżka obejmuje wyłącznie małoletnich przynależnych do wielodzietnych rodzin po okazaniu Karty Dużej Rodziny.

Wystarczy skontaktować się z wybranym urzędem paszportowym, aby ocenić, jaki będzie koszt wyrobienia paszportu dla dziecka i dla osoby dorosłej. Z przysługującej zniżki można skorzystać tylko jednokrotnie podczas składania wniosku.

Jak złożyć wniosek o wyrobienie paszportu? Krok po kroku

Złożenie wniosku w urzędzie paszportowym nie zajmuje dużo czasu. Wszystkie procedury można zamknąć nawet w kilkanaście minut. Poświęcony czas będzie uzależniony od obłożenia urzędu w danym momencie. Wyrobienie paszportu wymaga wykonania poniższych kroków:

1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów.
2. Uiszczenie wymaganych opłat urzędowych. 
3. Złożenie pełnej dokumentacji w punkcie paszportowym.

Po skompletowaniu dokumentów i złożeniu ich w odpowiednim urzędzie wystarczy poczekać na przygotowanie paszportu. Na wydanie dokumentu najczęściej trzeba poczekać około miesiąca. W trakcie składania wniosku urzędnik zawsze podaje orientacyjny czas, kiedy wyrobiony paszport będzie już dostępny. 

Aby odebrać dokument, trzeba udać się do punktu, gdzie został złożony wniosek o wyrobienie paszportu. W celu potwierdzenia swojej tożsamości niezbędny jest:
dowód osobisty,
aktualny dokument paszportowy (zostanie anulowany po odbiorze nowego).

W dniu odbioru wyrobionego paszportu warto sprawdzić poprawność danych zawartych w dokumencie wraz z danymi biometrycznymi.

Istnieje również możliwość wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym. Ile trwa wyrobienie paszportu w tym trybie? W tym przypadku można liczyć na termin realizacji poniżej 2 tygodni. Aby wyrobić paszport w takim trybie, trzeba złożyć stosowny wniosek do kierownika biura paszportowego.

Wniosek o wyrobienie paszportu przez internet – czy to możliwe?

Aktualnie wyrobienie paszportu jest możliwe również przez internet. Wystarczy posiadać profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego lub e-dowód. Wnioskowanie o paszport dla małoletnich wymaga zgody opiekuna prawnego. Procedura ubiegania się o wyrobienie paszportu przez internet jest możliwa tylko w odniesieniu do dzieci do 12. roku życia. W pozostałych sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku osobiście w urzędzie paszportowym.4

Jakie informacje zawiera paszport?

Paszporty, które są wydawane od czerwca 2009 roku, zawierają nie tylko podstawowe dane identyfikacyjne obywatela, ale także dane biometryczne: wizerunek twarzy oraz odciski palców.5 Kilka informacji, które można znaleźć w paszporcie to:
imiona i nazwisko,
data i miejsce urodzenia,
obywatelstwo,
płeć,
podpis (tylko dla osób powyżej 13. roku życia),
numer PESEL,
data wydania oraz ważności wydanego paszportu,
seria i numer dokumentu,
informacje o urzędzie, który wydał paszport.6

Polski paszport ma 40 stron, gdzie znajdują się miejsca na informacje o posiadaczu, a także adnotacje urzędnicze, np. w razie przekroczenia granic konkretnego państwa.

Kiedy konieczne jest wyrobienie paszportu?

Wniosek o wydanie nowego dokumentu można złożyć np. po upływie terminu ważności. W Polsce dokumenty paszportowe są ważne:
10 lat od wydania dla osób powyżej 12. roku życia.
5 lat od wydania dla osób poniżej 12. roku życia.

Jest też kilka sytuacji, w których aktualnie wyrobiony paszport traci swoją ważność: utrata obywatelstwa, zniszczenie lub zaginięcie dokumentu i zgłoszenie tego faktu do
urzędu, zmiana nazwiska.

Wniosek o wyrobienie paszportu trzeba złożyć nie później niż 30 dni od czasu zmiany danych osobowych dla obywateli mieszkających w kraju. Osoby przebywające poza granicami Polski mają do 90 dni na złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Bibliografia:
1. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka 
2. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/paszporty 
3. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-usluga-dla-osoby-doroslej
4. https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszport_podstawowe_informacje 
5. https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu 
6. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000350/T/D20220350L.pdf

Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    09 kwi 2024 08:22

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube