• Phone600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

ILE PIENIĘDZY CHCESZ POŻYCZYĆ?

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200 Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.

Provident Polska SA informuje o działaniach podjętych w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji nr DOIK 10/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  nakładającej na Spółkę zobowiązanie do usunięcia skutków praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na stosowaniu w ramach akcji promocyjnych „Gwarancja Najniższej Raty” oraz „Wypisz Wymaluj” materiałów reklamowych, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistych korzyści wynikających z promocji albo co do wymagań, od których zależało uzyskanie kredytu na reklamowanych warunkach. W celu usunięcia skutków tych praktyk Spółka przekaże każdemu konsumentowi, który mógł zostać nimi dotknięty, rekompensatę o wartości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) w przypadku akcji „Gwarancja Najniższej Raty” oraz o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) w przypadku akcji „Wypisz Wymaluj”

Czytaj całą treść decyzji