• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Reklamacje

Zasady regulujące składanie oraz rozpatrywanie reklamacji Klientów

Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

 

  1. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub w oddziale Provident Polska S.A. albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, lub odpowiedni adres oddziału Pożyczkodawcy,
  2. e-mailem na adres: bok@provident.pl lub
  3. ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w oddziale Provident Polska S.A..

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Provident Polska S.A. oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Klient powinien podpisać protokół.

Provident Polska S.A. udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Provident Polska S.A. wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Provident Polska S.A.

Lista Oddziałów Provident Polska S.A.

Nazwa oddziału

Adres

Kod pocztowy

Miasto

1.

Białystok

Magazynowa 2

15-399

Białystok

2.

Bydgoszcz

Kraszewskiego 1

85-240

Bydgoszcz

3.

Chojnice

Sukienników 3

89-600

Chojnice

4.

Ełk

Suwalska 93

19-300

Ełk

5.

Gdańsk

Grunwaldzka 411

80-309

Gdańsk

6.

Gorzów Wielkopolski

Al. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

Gorzów Wielkopolski

7.

Jelenia Góra

Wolności 39 B

58-500

Jelenia Góra

8.

Kalisz

Al. Wolności 12

62-800

Kalisz

9.

Katowice

ul. Gawronów 4

40-527

Katowice

10.

Kielce

Warszawska 146

25-414

Kielce

11.

Koszalin

Zwycięstwa 37

75-022

Koszalin

12.

Kraków

Wadowicka 6

30-415

Kraków

13.

Krosno

Piłsudskiego 12

38–400

Krosno

14.

Legnica

Grodzka 76

59-220

Legnica

15.

Lublin

Witosa 18

20-315

Lublin

16.

Łódź

Piłsudskiego 76

90-330

Łódź

17.

Mława

ul. Żwirki 18

06-500

Mława

18.

Olsztyn

Kard. St. Wyszyńskiego 1

10-457

Olsztyn

19.

Opole

Horoszkiewicza 6

45-301

Opole

20.

Ostrowiec Świętokrzyski

Traugutta 2

27-400

Ostrowiec Świętokrzyski

21.

Oświęcim

ul. Zaborska 24 b (II piętro)

32-600

Oświęcim

22.

Piła

Grunwaldzka 4

64-920

Piła

23.

Płock

Armii Krajowej 17

09-410

Płock

24.

Poznań

Kolorowa 10

60-198

Poznań

25.

Radom

Malczewskiego 24

26-600

Radom

26.

Rzeszów

Rejtana 23

35-326

Rzeszów

27.

Siedlce

11 Listopada 9

08-110

Siedlce

28.

Słupsk

Jana Sobieskiego 31

76-200

Słupsk

29.

Sochaczew

Poprzeczna 4

96-500

Sochaczew

30.

Stalowa Wola

Handlowa 1b

37-450

Stalowa Wola

31.

Stargard Szczeciński

Kard. Stefana Wyszyńskiego 12/8

73-110

Stargard Szczeciński

32.

Toruń

Wysoka 2

87-100

Toruń

33.

Wałbrzych

Mazowiecka 3, I p.

58-300

Wałbrzych

34.

Warszawa Praga

Al. St. Zjednoczonych 61a

04-028

Warszawa

35.

Wrocław

Powstańców Śląskich 7a

53-332

Wrocław

36.

Zamość

Rynek Solny 1

22-400

Zamość

37.

Zielona Góra

Francuska 2a

65-941

Zielona Góra

W przypadku umów zawieranych przez internet, możliwe jest skorzystanie przez klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.