• Phone600 200 200

  • Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Reklamacje

Zasady regulujące składanie oraz rozpatrywanie reklamacji Klientów

Spółka informuje, że od dnia 11 października 2015 r. obowiązują nowe zasady regulujące tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji Klientów.
Mając na uwadze powyższe zawiadamiamy co następuje:

Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

  1. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub w oddziale Provident Polska S.A. albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, lub odpowiedni adres oddziału Pożyczkodawcy,
  2. e-mailem na adres: bok@provident.pl lub
  3. ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w oddziale Provident Polska S.A..

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Provident Polska S.A. oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Klient powinien podpisać protokół.

Provident Polska S.A. udziela Klientowi odpowiedzi na reklamacj bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Provident Polska S.A. wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Provident Polska S.A.

Lista Oddziałów Provident Polska S.A.

Nazwa oddziału

Adres

Kod pocztowy

Miasto

1.

Białystok

Magazynowa 2

15-399

Białystok

2.

Bydgoszcz

Kraszewskiego 1

85-240

Bydgoszcz

3.

Chojnice

Sukienników 3

89-600

Chojnice

4.

Częstochowa

Jasnogórska 75

42-217

Częstochowa

5.

Elbląg

Grottgera 53

82-300

Elbląg

6.

Ełk

Suwalska 93

19-300

Ełk

7.

Gdańsk

Grunwaldzka 411

80-309

Gdańsk

8.

Gliwice

Pionierów 8

44-100

Gliwice

9.

Gniezno

ul. Artyleryjska 1, I p.

62-200

Gniezno

10.

Gorzów Wielkopolski

Al. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

Gorzów Wielkopolski

11.

Grudziądz

Włodka 16-18

86-300

Grudziądz

12.

Inowrocław

Narutowicza 10

88-100

Inowrocław

13.

Jelenia Góra

Wolności 39 B

58-500

Jelenia Góra

14.

Kalisz

Al. Wolności 12

62-800

Kalisz

15.

Katowice

ul. Gawronów 4

40-527

Katowice

16.

Kielce

Warszawska 146

25-411

Kielce

17.

Koszalin

Zwycięstwa 37

75-022

Koszalin

18.

Kraków

Wadowicka 6

30-415

Kraków

19.

Krosno

Piłsudskiego 12

38–400

Krosno

20.

Legionowo

Kopernika 2

05-120

Legionowo

21.

Legnica

Grodzka 76

59-220

Legnica

22.

Lublin

Witosa 18

20-315

Lublin

23.

Łódź1

Piłsudskiego 76

90-330

Łódź

24.

Mława

ul. Żwirki 18

06-500

Mława

25.

Nysa

Rynek 36b

48-300

Nysa

26.

Olsztyn

Kard. St. Wyszyńskiego 1

10-457

Olsztyn

27.

Opole

Horoszkiewicza 6

45-301

Opole

28.

Ostrowiec Świętokrzyski

Traugutta 2

27-400

Ostrowiec Świętokrzyski

29.

Oświęcim

ul. Zaborska 24 b (II piętro)

32-600

Oświęcim

30.

Piła

Grunwaldzka 4

64-920

Piła

31.

Płock

Armii Krajowej 17

09-410

Płock

32.

Poznań

Abpa. Baraniaka 88d bud. E

61-131

Poznań

33.

Radom

Malczewskiego 24

26-600

Radom

34.

Rzeszów

Rejtana 23

35-326

Rzeszów

35.

Siedlce

11 Listopada 9

08-110

Siedlce

36.

Słupsk

Jana III Sobieskiego 31

76-200

Słupsk

37.

Sochaczew

Poprzeczna 4

96-500

Sochaczew

38.

Stalowa Wola

Handlowa 1b

37-450

Stalowa Wola

39.

Stargard Szczeciński

Kard. Stefana Wyszyńskiego 12/8

73-110

Stargard Szczeciński

40.

Szczecin

Malczewskiego 26

71-612

Szczecin

41.

Toruń

Wysoka 2

87-100

Toruń

42.

Wałbrzych

Mazowiecka 3, I p.

58-300

Wałbrzych

43.

Warszawa Centrum

Jana Pawła II 80, lokal 14

01-501

Warszawa

44.

Warszawa Praga

Al. St. Zjednoczonych 61a

04-028

Warszawa

45.

Wrocław

Powstańców Śląskich 7a

53-332

Wrocław

46.

Zamość

Rynek Solny 1

22-400

Zamość

47.

Zawiercie

Paderewskiego 35

42-400

Zawiercie

48.

Zielona Góra

Francuska 2a

65-941

Zielona Góra

49.

Żary

Moniuszki 11

68-200

Żary

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200 Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się prawie 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.