Członkostwo w FWWI

Forum Wiarygodnej Wymiany InformacjiForum Wiarygodnej Wymiany Informacji – nowoczesna technologicznie platforma wymiany informacji o kredytobiorcach. Forum poprawi system oceny ryzyka kredytowego i wiarygodności płatniczej oraz pozwoli uniknąć przyszłych wyłudzeń. Firma Deltavista udostępnia uczestnikom system umożliwiający wymianę informacji pomiędzy kredytodawcami udzielającymi kredytów konsumenckich.

Do Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji zaproszone zostały firmy pożyczkowe, ale formuła jest otwarta i w przyszłości ta platforma może również zainteresować inne branże, np. telekomunikacyjną.

[Więcej informacji]