Ulga za internet 2022 – kto i jak może z niej skorzystać?

Obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych dotyczy każdego, kto w danym roku choć przez jeden dzień uzyskiwał przychody. W rocznej deklaracji podatkowej należy wykazać wszelkie przychody, które podlegają opodatkowaniu. Oprócz tego można również odliczyć niektóre wydatki od podatku. Jedną z często poruszanych kwestii jest możliwość odliczenia ulgi na internet. Jak wygląda to w 2022 roku? Kto i na jakich zasadach może odliczyć internet? Odpowiadamy na najważniejsze pytania w tej kwestii. 

Odliczenie internetu od podatku w 2022 roku – czy można?

Czy w 2022 roku możliwy jest zwrot za internet? Tak, w 2022 roku ulga na internet nadal obowiązuje i można z niej skorzystać. Warto jednak wiedzieć, że nie przysługuje ona każdemu bezwarunkowo. 

Komu należy się ulga za internet? Do uprzywilejowanej grupy należą te osoby, które opłacają internet, a także ponoszą inne wydatki związane z nim. Istotne jest jednak to, że możliwość odliczenia ulgi ma tylko ta osoba, której dane znajdują się na umowie z dostawcą usług internetowych, a także ta, której dane widnieją na rachunkach. Ulga nie należy się więc w sytuacji, w której co prawda opłacasz internet, ale nie jesteś jego głównym odbiorcą. To sytuacja, w której np. wynajmujesz mieszkanie, w którym jest dostęp do sieci, jednak umowa na dostarczanie usług jest podpisana z właścicielem, a Ty opłacasz rachunki jemu, a nie bezpośrednio dostawcy internetu.

Ile razy można odliczyć internet? 

Z ulgi na internet można skorzystać tylko dwa razy – w dwóch kolejno następujących po sobie latach. Nie ma przy tym znaczenia, czy ulga została wykorzystana dwukrotnie, czy tylko w jednym roku – możliwość odpisania jej od podatku przysługuje tylko przez kolejne dwa lata. Przykładowo więc: jeśli w 2020 roku skorzystałeś z tego prawa, ale w 2021 roku nie, to nie masz możliwości odpisania ulgi po raz drugi w 2022 czy w 2023 roku, ani w kolejnych latach. 

Jeśli w danym roku ulga została wykorzystana, najlepiej wykorzystać ją po raz drugi w kolejnym roku. W przeciwnym wypadku przepadnie i nie będzie już żadnej możliwości ponownego odpisania jej w kolejnych latach. Pamiętaj więc o ciągłości odliczeń, by nie stracić należnego Ci prawa.

Jak odliczyć internet w 2022?  

Najważniejszą kwestią jest przede wszystkim ustalenie, czy znajdujesz się w grupie uprzywilejowanej. Jak wspomniano powyżej, z ulgi skorzystać może tylko osoba, której dane widnieją na umowie z dostawcą internetu oraz na rachunkach. Oprócz tego trzeba spełnić jeszcze jeden warunek: to rozliczanie się na konkretnych formularzach PIT. Chodzi o: 

 • PIT - 3 – czyli formularz do rozliczeń na skali podatkowej. Uwaga, w takim przypadku możliwość skorzystania z ulgi jest możliwa tylko wówczas, gdy w roku, za który składana jest deklaracja, koszty użytkowania internetu nie były wliczone w koszty prowadzenia działalności;
 • PIT - 28 – czyli formularz do rozliczeń podatku na zasadach ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych; 
 • PIT - 37 – to formularz dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 


Warto podkreślić również to, co zostało wspomniane już powyżej – że z ulgi mogą skorzystać tylko te osoby, które nie korzystały z niej w poprzednich latach. Istotne jest również to, że dla odliczenia nie ma znaczenia rodzaj łącza i miejsce, w którym korzysta się z sieci. Może to więc być zarówno internet na urządzeniach stacjonarnych (PC, laptop domowy lub firmowy), jak i na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). 

Istotną kwestią jest również to, że ulga obejmuje wyłącznie opłaty za korzystanie z sieci. Uldze nie podlegają więc dodatkowe wydatki związane z korzystaniem z internetu, jak zakup sprzętu, serwis i modernizacja sieci, a także opłata aktywacyjna u operatora. 

Co w przypadku, gdy na umowie z operatorem znajduje się więcej usług niż tylko internet? Podpisywanie umów na kilka usług to bardzo częsta sytuacja. W takim przypadku naturalnie możesz odliczyć ulgę na internet, jednak pod warunkiem, że na rachunku jest wyszczególniona kwota opłaty za internet.

Ile razy można odliczyć za internet?

Ulga na internet jest obwarowana jeszcze jednym ograniczeniem – to jej wysokość. Maksymalna wysokość ulgi to 760 zł na osobę. Jeśli rozliczasz się w małżeństwie, to dwie osoby mogą odliczyć maksymalnie 1520 zł w każdym roku podatkowym (ale pamiętaj o tym, że tylko w dwóch następujących po sobie kolejno latach). 

Nie jest to jednak sztywna kwota. Jeśli poniosłeś mniejsze koszty niż 760 zł, to w zeznaniu podatkowym musisz wpisać realną kwotę, jaką wydałeś w ubiegłym roku na internet. Jeśli jednak wydatek przekroczył 760 zł, nie masz możliwości odpisania większej kwoty. W takim przypadku, nawet jeśli było to 1000 zł lub więcej, maksymalna kwota, jaką możesz wpisać to 760 zł.

Co jest potrzebne do odliczenia internetu?

Aby możliwe było rozliczenie ulgi na internet, niezbędne jest wypełnienie odpowiedniej rubryki we właściwym formularzu PIT. Dodatkowo konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O. Aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, musisz zachować faktury/rachunki, które są dowodem opłat za użytkowanie internetu. Taki dokument powinien zawierać szczegółowe dane: 

 • osoby, która je opłaca;
 • okresu rozliczeniowego;
 • kwoty usługi.  

Bardzo ważne jest to, by na dokumentach, które mają być podkładką pod prawo do skorzystania z ulgi, znajdowało się potwierdzenie płatności.

 

 
Avatar

 • Anna
 • Opublikowano:
  18 maj 2022 09:00

  Udostępnij

  Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube