Jak zbudować dobrą historię kredytową? 5 wskazówek!

Uzyskanie kredytu hipotecznego w dzisiejszych czasach stanowi nie lada wyzwanie nawet dla osób, które zarabiają dobrze. Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie przez bank przyszłych wniosków kredytowych, należy zadbać nie tylko o odpowiednie wpływy na konto, ale także historię kredytową. To właśnie ona najwięcej mówi bankom o naszej finansowej wiarygodności. Zobacz, czym jest historia kredytowa i w jaki sposób umiejętnie ją budować! 

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to w głównej mierze informacje na temat regularności spłacanych zobowiązań. Są tam też dane o wszelkich aktualnych zadłużeniach. Znajdują się one w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Przesyłane są tam regularnie przez instytucje finansowe współpracujące z BIK. Stąd też proces weryfikacji, który następuje w trakcie ubiegania się o nowy kredyt lub pożyczkę, często określa się jako weryfikację historii kredytowej. Polega on m.in. na sprawdzeniu informacji w BIK na temat historii finansowej kredytobiorcy. 

Historia kredytowa może być negatywna, mieszana lub pozytywna. Nadrzędny wpływ na ocenę ma oczywiście terminowość spłaty zadłużeń. Przy ubieganiu się o nowy kredyt bądź pożyczkę, ważne może być także to, aby w ogóle posiadać historię kredytową. Brak jakichkolwiek danych uniemożliwia dokładną analizę i często wiąże się z uzyskaniem mniej atrakcyjnej oferty. Właśnie dlatego tak istotna jest kwestia tego, jak budować pozytywną historię kredytową! 

Dane w BIK – jaki jest ich cel?

Dzięki informacjom w BIK pożyczkodawca jest w stanie oszacować stopę ryzyka związanego z udzieleniem danego produktu finansowego. Podstawowe dane kredytobiorcy o wysokości przyznanego zadłużenia każdorazowo trafiają do BIK. Aby jednak instytucja ta mogła dokładnie analizować przebieg spłaty zadłużenia, a także operować na danych dotyczących kredytów już spłaconych, konieczna jest zgoda kredytobiorcy1. Najczęściej zgodę tę udziela się w trakcie zawierania umowy kredytowej lub umowy pożyczki. 

Ile BIK trzyma dane? Informacje o regularności spłat są dostępne dla innych kredytodawców przez cały czas spłaty pozostałych zadłużeń. Po zakończeniu kredytu takie fakty są już niewidoczne – wyjątkiem jest sytuacja, w której udzieli się zgody na dalsze przetwarzanie danych. 

Nieco gorzej wygląda sytuacja u osób nieterminowych. Jeżeli spłata zadłużenia była nieregularna, to BIK może zarządzać informacjami o kredycie lub pożyczce jeszcze przez 5 lat po opłaceniu wszystkich rat. Aby tak się stało, pożyczkobiorca musi spóźnić się z którąkolwiek ratą ponad 60 dni. Drugim warunkiem do przetwarzania takich danych jest brak odpowiedzi i spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od momentu, gdy pożyczkodawca wyśle pismo, informujące o zamiarze wykorzystania danych dotyczących kredytu. 

Jak można wpływać na historię w BIK?

Istnieje kilka sposobów na to, aby odpowiednio kształtować swoją historię kredytową. Nie ma w tym zakresie drogi na skróty – cały system działa bardzo skrupulatnie i bazuje na faktycznych działaniach kredytobiorcy w zakresie obsługi zadłużenia. Poniżej przedstawiamy główne metody na to, jak budować pozytywną historię kredytową.

1. Regularnie spłacaj kredyty

Dobra historia kredytowa to w skrócie terminowo spłacane kredyty. Dlatego w pierwszej kolejności należy zadbać właśnie o to. Jeżeli kredyt nie był regulowany terminowo, wówczas informacje te znajdują się w BIK przez 5 lat i to bez zgody kredytobiorcy. W budowaniu dobrej historii kredytowej pomoże rozsądne zarządzanie budżetem. Pieniądze na zobowiązania finansowe warto odłożyć tuż po wypłacie, by mieć pewność, że nie wyda się ich na chwilowe przyjemności, lecz na konieczne opłaty. 

Dowiedz się więcej: Planowanie domowego budżetu w 5 krokach 

2. Zgadzaj się na przetwarzanie danych o kredycie

Jeżeli masz pewność, że terminowe spłacanie zaciągniętego przez Ciebie kredytu nie będzie sprawiało Ci problemu, to rozważ kwestię wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Zgoda udzielana BIK w zakresie monitoringu obsługi zadłużenia, a także wykorzystywania danych o nim już po spłacie, nie jest obligatoryjna. Jednak te osoby, które zastanawiają się, jak zbudować historię kredytową, powinny być skłonne do jej udzielenia. W ten sposób, jeśli kredyt lub pożyczka są terminowo spłacane, można budować pozytywną ocenę zdolności kredytowych.

3. Korzystaj z rat i buduj historię

Regularne spłacanie zobowiązań ma wpływ na to, czy dana osoba otrzyma pożyczkę, czy też nie. Z tego względu, jeżeli jest taka możliwość, warto rozważyć zakupy na raty, np. sprzęt AGD i RTV. Pozytywna historia kredytowa takich zobowiązań podnosi wiarygodność w oczach przyszłych pożyczkodawców. Szczególnie cenne jest tu korzystanie z pożyczek i kredytów, które związane są z zerowym oprocentowaniem. 

4. Rozsądnie podchodź do pożyczek

Każde kolejne zadłużenie obciąża budżet domowy. W związku z tym decyzja o nowej pożyczce powinna być solidnie przemyślana. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przyjrzeć się swoim zarobkom i wydatkom, a także uwzględnić ewentualne problemy finansowe, np. w efekcie utraty pracy. Dogłębna analiza własnej sytuacji pomaga w zbudowaniu dobrej historii kredytowej i decydowaniu się tylko na te zobowiązania, na które nas stać. 

5. Wystrzegaj się windykacji

W budowaniu dobrej historii kredytowej ważne jest nie tylko to, czy pożyczkobiorca zawsze spłacał raty na czas, ale i jak radził sobie z ewentualnymi kłopotami. Jeżeli pojawią się problemy w budżecie domowym, należy działać sprawnie. Skontaktuj się z kredytodawcą, gdy poczujesz, że może wystąpić opóźnienie z opłaceniem zadłużenia. 

Dobrowolne zgłoszenie się do instytucji pozwala na polubowne rozwiązanie sprawy, np. poprzez rozłożenie płatności na mniejsze raty. Brak kontaktu ze strony pożyczkobiorcy i unikanie spłaty to zaś szybki prosta droga do egzekucji komorniczych, które fatalnie wpływają na historię kredytową.  

Co wpływa negatywnie na historię kredytową?

Na historię kredytową negatywnie wpływają wszystkie działania, które wykraczają poza ustalenia przyjętej umowy pożyczki lub kredytu oraz harmonogramu spłat. Znaczenie mają też inne zobowiązania, jeśli mogą one w istotny sposób ograniczać zdolność kredytową. W praktyce więc ujemny lub zerowy wynik w ocenie BIK można otrzymać między innymi za:

brak spłaty rat w terminie;
przekroczenie limitów na karcie kredytowej;
windykację i postępowanie komornicze;
inne zadłużenia;
brak lub niewielką historię kredytową.

Budowanie dobrej historii kredytowej to długotrwały proces, który jednak otwiera wiele drzwi. Dzięki pozytywnej ocenie pożyczkobiorca ma szansę na udzielenie mu pożyczki o większej kwocie. W konsekwencji może więc pozwolić sobie na lepszy samochód, remont mieszkania czy wyjątkowe wakacje. Warto zatem włożyć nieco wysiłku w tę kwestię i solidnie pilnować finansów, by czerpać korzyści w przyszłości!

Przeczytaj także:
Jak sprawdzić i obliczyć zdolność kredytową?
Czym jest zdolność kredytowa i co ma na nią wpływ?
Czy opłaca się kupić dzbanek filtrujący wodę?

Bibliografia:
1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-105-a 

 
Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    07 gru 2022 11:28

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube