Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna – podobieństwa i różnice

Ubezpieczenie kojarzy się przede wszystkim z samochodem. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialność cywilna i jemu podlega bezwarunkowo każdy pojazd, który znajduje się w ruchu. Dodatkowe warianty, jak AC, są dla chętnych. Ubezpieczyć możemy jednak nie tylko samochód, ale także nieruchomość oraz siebie. Choć z reguły agenci ubezpieczeniowi dokładnie wyjaśniają wszelkie różnice między wariantami i rozwiewają wątpliwości w przypadku niejasności, to jednak zanim wybierzesz polisę, warto zorientować się we własnym zakresie przynajmniej w podstawowych kwestiach. Określenia: suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna często są stosowane zamiennie, jednak jest to błąd. Czym są i jakie są między nimi różnice? 

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna – jakie są podobieństwa?

Z czego wynika to, że wiele osób traktuje pojęcie sumy gwarancyjnej i sumy ubezpieczenia tożsamo? W obu przypadkach terminy określają górną granicę kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną w ramach ubezpieczenia. Mówiąc inaczej – to limit kwot, ponad który ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Na tym jednak kończą się punkty styczne między tymi dwoma pojęciami.

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia jest określana przez ubezpieczyciela indywidualnie dla każdej umowy. Jej wysokość ustala się na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia, np. nieruchomości wraz z wyposażeniem. Nie jest to jednak indywidualna wycena konkretnego przedmiotu. Jego wartość jest ustalana na podstawie cen rynkowych właściwych dla danego regionu. 

Ubezpieczeniu mogą podlegać również przedmioty ruchome, jak i pojazdy. W tym przypadku można we własnym zakresie oszacować ich wartość. Trzeba jednak wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły mają określony maksymalny limit sumy, do jakiego ubezpieczają mienie bez wyceny ich wartości. Jeżeli zadeklarowana wartość przekroczy ten pułap, ubezpieczyciel prawie na pewno będzie chciał przeprowadzić oględziny przedmiotu ubezpieczenia – zarówno pod kątem wyceny, jak i weryfikacji prawidłowości zabezpieczeń przed kradzieżą lub zniszczeniem. 

Z pojęciem sumy ubezpieczenia spotyka się przede wszystkim w przypadku dobrowolnych polis AC. Suma ubezpieczenia OC może dotyczyć również polis ubezpieczeniowych mieszkań i domów. 

Warto pamiętać o tym, że w przypadku wystąpienia szkody i konieczności wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel dokonuje w tym celu wyceny wartości przedmiotu ubezpieczenia na dzień zaistnienia szkody. Zawyżanie wartości pojazdu czy nieruchomości na potrzeby zawarcia polisy AC z myślą o tym, że w razie szkody otrzyma się większe odszkodowanie, nie ma więc sensu. Takie działanie wiąże się przede wszystkim z płaceniem wyższych składek, strata może być podwójna. 

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia otrzymanego w przypadku zaistnienia szkody jest więc kwestią ustalaną każdorazowo indywidualnie, na podstawie wyceny wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkody.

Zobacz czy można ubezpieczyć psa i kota.

Suma ubezpieczenia na życie

Jak wygląda suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach na życie? W tym przypadku suma ubezpieczenia najczęściej nie zmienia się przez cały czas trwania umowy. Życie ludzkie jest bowiem bezcenne, więc jego wartość nie zmienia się wraz z upływem czasu. Dlatego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, suma ubezpieczenia wypłacana rodzinie nie jest pomniejszona o żadną kwotę. Jedyną sytuacją, w której wartość polisy może spaść, jest inflacja, która sprawia, że ta sama kwota dziś i za kilka lat może mieć inną wartość – wszak polisy na życie są zawierane długoterminowo. Aby uniknąć straty w przypadku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciel może zaproponować raz w roku podniesienie składki o współczynnik inflacji. Jest to jednak wybór opcjonalny, a nie obowiązkowy.  

 

    

Czym jest suma gwarancyjna?

Zasadniczą różnicą między sumą ubezpieczenia a sumą gwarancyjną jest to, że ta druga dotyczy wyłącznie ubezpieczeń OC. Gwoli ścisłości – nie sprowadza się wyłącznie do ubezpieczenia OC samochodu. Dotyczy wszystkich polis OC, również tych obejmujących odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej czy w życiu prywatnym. 

Suma gwarancyjna jest w tym przypadku kwotą maksymalną, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w przypadku zaistnienia szkody. W odróżnieniu od sumy ubezpieczenia, która jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny przedmiotu ubezpieczenia, suma gwarancyjna jest nieco bardziej skomplikowana do wyliczenia.

Suma gwarancyjna OC w przypadku zawarcia dobrowolnej polisy OC może być ustalona przez obie strony umowy. Jeśli zaś chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak komunikacyjne, minimalna wysokość jest określona przez odpowiednie regulacje prawne. 


Minimalna kwota sumy gwarancyjnej na zdarzenie komunikacyjne nie może być niższa niż równowartość 5 milionów euro. Suma ta dotyczy tych zdarzeń, których skutki są objęte ubezpieczeniem.  

Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    13 maj 2022 09:00

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube