• Phone 600 200 200

  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Pakiet Medyczny

Szeroka pomoc dla naszych klientów korzystających z Pakietu Medycznego

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy jest bardzo ważne. „Pakiet Medyczny dla Klientów Providenta”  zapewnia wszechstronne wsparcie, także finansowe właśnie w takich trudnych sytuacjach. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zakresie świadczeń medycznych i pieniężnych oferowanych w ramach ubezpieczenia.

5tygodniowo

lub 21 zł miesięcznie w czasie trwania umowy pożyczki.

Tylko tyle wynosi koszt ubezpieczenia Pakiet Medyczny. Możesz z niego skorzystać biorąc pożyczkę.

Weź pożyczkę

Ubezpieczenia Pakiet Medyczny dla Klientów Providenta zapewnia UNIQA TU S.A. Provident Polska S.A. jest Ubezpieczającym, a ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona Klientom w ramach ubezpieczenia grupowego.

Szeroki zakres usług medycznych w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

 • pomoc dostosowana do realnych potrzeb podczas choroby lub nieszczęśliwego wypadku, m.in. wizyty lekarskie, pomoc fizjoterapeuty i pielęgniarki, transport medyczny oraz dowóz i refundacja leków
 • szybki i wygodny dostęp do usług medycznych na terenie całego kraju
 • usługi medyczne zamawiane na infolinii medycznej czynnej całą dobę przez siedem dni w tygodniu
 • z Pakietu Medycznego można skorzystać zarówno w miejscu zamieszkania, jak i podczas podróży lub wakacji na terenie Polski

Wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych

 • szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną: pobyt w szpitalu, pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT), złamania oraz poważne i długoterminowe skutki nieszczęśliwych wypadków, tj. inwalidztwo
 • wysokie sumy ubezpieczenia – do 100 000 zł
 • minimum formalności i wypłata bezspornej części świadczenia w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która:

 • zawarła z Provident Polska SA konsumencką umowę pożyczki ze spłatą tygodniową lub miesięczną
 • w dniu zawarcia umowy pożyczki ma ukończone 18 lat, a nie ma jeszcze 95 lat
 • mieszka na terytorium Polski
 • złożyła deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi przez UNIQA oświadczeniami

Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz skorzystać z szybkiej pomocy medycznej

 • u lekarza internisty lub lekarza medycyny rodzinnej w miejscu pobytu lub u lekarza specjalisty (2 świadczenia na jedno zdarzenie medyczne; maksymalnie 4 zdarzenia medyczne zaistniałe w tym samym okresie ubezpieczenia, zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty)
 • u lekarza rehabilitacji (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty)
 • fizjoterapeuty w miejscu pobytu (z wyjątkiem, przypadku gdy miejscem pobytu jest placówka medyczna), jeżeli ubezpieczony wymaga rehabilitacji (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: max. 3 h na 1 wizytę)
 • pielęgniarki w miejscu pobytu (poza placówką medyczną), jeżeli ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów dojazdów)
 • u psychologa/psychiatry (maksymalnie 4 świadczenia w okresie ochrony)

TRANSPORT CHOREGO

 • z miejsca pobytu do najbliższej odpowiedniej placówki medycznej
 • z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
 • pomiędzy placówkami medycznymi

2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty

DODATKOWO

 • refundacja leków z recepty przy organizacji świadczenia „Dostarczenie leków” (2 świadczenia do 300 zł)
 • każde dostarczenie leków ubezpieczonemu, który nie może opuszczać miejsca pobytu (2 świadczenia na jedno zdarzenie medyczne, maksymalnie 4 zdarzenia medyczne zaistniałe w tym samym okresie ubezpieczenia)
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu (z wyjątkiem przypadku gdy miejscem pobytu jest placówka medyczna), (1 świadczenie: zorganizowanie i pokrycie kosztu organizacji sprzętu do kwoty 300 zł bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia)

Ochrona ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu

 • pobytu w szpitalu w wyniku choroby – dla Ubezpieczonych do 75. roku życia 100 zł za dzień pobytu od 3 dnia pobytu do wyczerpania sumy ubezpieczenia 18 000 zł)
 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (200 zł za dzień pobytu od 3 dnia pobytu do wyczerpania sumy ubezpieczenia 36 000 zł)
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji dla Ubezpieczonych do 75. roku życia (suma ubezpieczenia 100 000 zł)
 • inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla Ubezpieczonych powyżej 75. roku życia (suma ubezpieczenia 100 000 zł)
 • złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 500 do 5 000 zł)
 • zorganizowania lub zorganizowania i pokrycia kosztów w przypadku zajścia zdarzeń medycznych lub potrzeby medycznej zgodnie z Regulaminem usług medycznych zawartych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia
Pakiet Medyczny zyskujesz:

Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz skorzystać z szybkiej pomocy medycznej

 • u lekarza internisty lub lekarza medycyny rodzinnej w miejscu pobytu lub u lekarza specjalisty (2 świadczenia na jedno zdarzenie medyczne; maksymalnie 4 zdarzenia medyczne zaistniałe w tym samym okresie ubezpieczenia, zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty)
 • u lekarza rehabilitacji (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty)
 • fizjoterapeuty w miejscu pobytu (z wyjątkiem, przypadku gdy miejscem pobytu jest placówka medyczna), jeżeli ubezpieczony wymaga rehabilitacji (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: max. 3 h na 1 wizytę)
 • pielęgniarki w miejscu pobytu (poza placówką medyczną), jeżeli ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów dojazdów)
 • u psychologa/psychiatry (maksymalnie 4 świadczenia w okresie ochrony)

TRANSPORT CHOREGO

 • z miejsca pobytu do najbliższej odpowiedniej placówki medycznej
 • z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
 • pomiędzy placówkami medycznymi

2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty

DODATKOWO

 • refundacja leków z recepty przy organizacji świadczenia „Dostarczenie leków” (2 świadczenia do 300 zł)
 • każde dostarczenie leków ubezpieczonemu, który nie może opuszczać miejsca pobytu (2 świadczenia na jedno zdarzenie medyczne, maksymalnie 4 zdarzenia medyczne zaistniałe w tym samym okresie ubezpieczenia)
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu (z wyjątkiem przypadku gdy miejscem pobytu jest placówka medyczna), (1 świadczenie: zorganizowanie i pokrycie kosztu organizacji sprzętu do kwoty 300 zł bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia)

Ochrona ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu

 • pobytu w szpitalu w wyniku choroby – dla Ubezpieczonych do 75. roku życia (100 zł za dzień pobytu od 3 dnia pobytu do wyczerpania sumy ubezpieczenia 18 000 zł)
 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (200 zł za dzień pobytu od 3 dnia pobytu do wyczerpania sumy ubezpieczenia 36 000 zł)
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji dla Ubezpieczonych do 75. roku życia (suma ubezpieczenia 100 000 zł)
 • inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla Ubezpieczonych powyżej 75. roku życia (suma ubezpieczenia 100 000 zł)
 • złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 500 do 5 000 zł)
 • zorganizowania lub zorganizowania i pokrycia kosztów w przypadku zajścia zdarzeń medycznych lub potrzeby medycznej zgodnie z Regulaminem usług medycznych zawartych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia
prev
next
X

Jak skorzystać ze świadczeń medycznych?

W celu zamówienia świadczenia medycznego należy zadzwonić do Centrum Alarmowego UNIQA pod numer

22 575 95 97*

*Koszt połączenia według taryfy operatora. Usługi medyczne mogą być zamawiane w Centrum Alarmowym Towarzystwa czynnym całą dobę przez siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku

X

Jak zgłosić roszczenie?

1. Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem. Można to sprawdzić w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia albo dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22.

2. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

3. Wyślij wniosek oraz niezbędne dokumenty do: UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem: Obszar Bancassurance (nie dotyczy wniosku online).

4. Po rozpatrzeniu wniosku UNIQA podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.

X

Jaki jest zakres ochrony?
Jak przystąpić do ubezpieczenia?

W celu uzyskania informacji należy zadzwonić pod numer infolinii IPF

600 400 118*dla Klientów

662 167 118*dla Doradców i Partnerów

* Koszt połączenia według taryfy operatora

Skorzystaj z oferty

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia
wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami
ujętymi w deklaracji możesz podpisać
przy składaniu Wniosku o pożyczkę.

Weź pożyczkę
Masz dodatkowe pytania?
Zadzowń

600 400 118

Szczegółowy zakres ochrony, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności UNIQA,
znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Medyczny dla Klientów Providenta.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.