Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres ubezpieczenia

Pakiet

ŻyjZdrowo


(ubezpieczenie dla Ciebie)
Pakiet

ŻyjZdrowo Plus


(ubezpieczenie dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Pobyt w szpitalu z innego powodu niż Nieszczęśliwy

120 zł dziennie
(maks 21 600 zł)

120 zł dziennie
(maks 21 600 zł)
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Pobyt w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

240 zł dziennie
(maks 43 200 zł)

240 zł dziennie
(maks 43 200 zł)
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)

120zł dziennie
(maks 3600 zł)

120zł dziennie
(maks 3600 zł)
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Złamania kości w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

grupa I – 500 zł
grupa II – 1500 zł
grupa III – 5000 zł

grupa I – 500 zł
grupa II – 1500 zł
grupa III – 5000 zł
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Usługi medyczne

check

check
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Śmierć ubezpieczonego

8 500 zł

8 500 zł
(z tytułu Twojej śmierci)

Poważne zachorowanie

5 500 zł

5 500 zł
(dla Ciebie)

Diagnoza nowotworu złośliwego

Typ I – 12 000 zł
Typ II – 1 200 zł

Typ I – 12 000 zł
Typ II – 1 200 zł
(dla Ciebie)

Diagnoza nowotworu przedinwazyjnego

1 200 zł
1 200 zł
(dla Ciebie)

Druga Opinia Medyczna

check
check
(dla Ciebie)

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia oraz wykaz nowotworów typu I i II znajdują się w OWU oraz Załączniku do OWU.
Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o

Pakiecie ŻyjZdrowo/ŻyjZdrowo Plus

1

Wiek

Z ubezpieczenia może
skorzystać każdy, kto mieszka
w Polsce
i nie ukończył 75. roku życia.

chevron
2

Stan zdrowia

Osoba ubezpieczana powinna
złożyć oświadczenie o stanie
zdrowia.

chevron
3

Wsparcie finansowe

Dzięki ubezpieczeniu możesz
uzyskać świadczenie w
przypadku diagnozy nowotworu.

Jak długo trwa
ochrona?

W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres, na który została zawarta umowa, w pozostałych przypadkach przez 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia bez zawierania umowy pożyczki.

Pakiet ŻyjZdrowo

Zawarcie umowy ubezpieczenia

dzień 0.

14. dzień

Początek ochrony z tytułu pobytu w szpitalu z innych powodów niż NW oraz zdarzeń medycznych

1. dzień

Początek ochrony z tytułu śmierci, nieszczęśliwych wypadków, Pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)

30. dzień

Początek ochrony z tytułu poważnego zachorowania, diagnozy nowotworu przedinwazyjnego lub złośliwego oraz drugiej opinii medycznej

Koniec ochrony ubezpieczen-
iowej

* Dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej z konsumencką umową pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Pakiet

ProviŻyj Zdrowo

12 zł

wysokość stawki
tygodniowej

50 zł

wysokość stawki
miesięcznej

Pakiet

ProviŻyj Zdrowo Plus

16 zł

wysokość stawki
tygodniowej

67 zł

wysokość stawki
miesięcznej

(ochrona dla Ciebie i 1 osoby bliskiej, tj. dziecko, partner, małżonek albo rodzic)

i

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać
z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie,
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) albo dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22.

(Dokumenty do pobrania poniżej)

1

Wypełnij wniosek online
o wypłatę świadczenia
lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia

(Dokument do pobrania poniżej)

chevron
2

Wyślij wniosek oraz
niezbędne dokumenty

UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A,
ul. Chłodna 51, 00-867
Warszawa, z dopiskiem:
Obszar Bancassurance.

(Nie dotyczy wniosku online)

chevron
3

Po rozpatrzeniu wniosku
UNIQA podejmie decyzję
dotyczącą świadczenia.

i

Chcesz skorzystać Nowotworowej Platformy Informacyjnej lub Medycznej Platformy Informacyjnej lub potrzebujesz świadczenia medycznego?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

 1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.

 2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;

  • UNIQA TUnŻ S.A z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

 3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.  Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.

 4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.

 5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:

  • prowizję

  • dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.

 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:

  • ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 599 95 22 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A.;

  • w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;

  • w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub UNIQA TUnŻ S.A, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie.

Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

Jak się ubezpieczyć?
To proste!

phone

Skontaktuj się ze swoim Doradcą Klienta

callcenter

Skontaktuj się z naszą Infolinią: 600 400 118

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora