Ile gotówki można wpłacić do banku bez kontroli urzędu?

Wpłata na konto lub przelew przychodzący na większą kwotę może wiązać się z koniecznością zgłoszenia takiej transakcji przez pracowników banku do Urzędu Skarbowego. Aby dowiedzieć się, ile gotówki można wpłacić do banku bez kontroli Urzędu Skarbowego, warto zapoznać się z aktualnymi przepisami, a także limitami kwoty darowizn na 2023 rok, przedstawionymi w poniższym artykule.

Wpłata gotówki na konto a urząd skarbowy – najważniejsze informacje

Przepisy wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jasno wskazują, że banki są zobowiązane do tego, aby sprawować kontrolę nad przepływem środków pieniężnych na kontach swoich klientów. Instytucje finansowe mają obowiązek poinformować Urząd Skarbowy lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w razie wystąpienia podejrzeń odnośnie do wykonanej transakcji przelewu bankowego i wpłaty gotówki na konto. Sytuacje, w których banki muszą powiadomić stosowny urząd o transakcjach, to:
transakcje są podejrzanie zatytułowane;
przelew środków lub wpłata gotówki na konto bankowe na sporą kwotę – jednorazowo;
przelewy pochodzące od różnych nadawców, ale na podobne kwoty;
często wykonywane transakcje (w krótkich odstępach czasu), a sumujące się do wysokiej kwoty.

Standardowe wpłaty gotówki na konto w banku lub z użyciem wpłatomatu raczej nie wzbudzą podejrzeń banku, a Urząd Skarbowy nie zostanie poinformowany o każdej realizowanej transakcji. 

Dowiedz się też: Nie dostałem zwrotu podatku – co to oznacza?

Ile gotówki można wpłacić do banku bez kontroli urzędu – aktualne przepisy

Zgodnie z Art. 72 pkt 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wszelkie wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych na konto bankowe podlegają kontroli Urzędu Skarbowego, jeśli wartość transakcji przekracza 15 tys. euro.1

Dokładne informacje o obowiązku stosowania okazjonalnych środków bezpieczeństwa w przypadku transakcji pieniężnych znajdują się w Art. 35 wyżej wymienionej ustawy. Poniżej znajduje się kilka najważniejszych informacji, które informują, czym może skutkować wpłata dużej gotówki na konto, a także ile można wpłacić pieniędzy do banku bez kontroli Urzędu Skarbowego.

Instytucje finansowe mają obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa w przypadku:

okazjonalnych transakcji o równowartości przekraczającej 15 tys. euro, niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza transakcja, czy składająca się z kilku mniejszych operacji;
transferu środków pieniężnych na kwotę przekraczającą 1 tys. euro;
transakcji gotówkowej okazjonalnej o wartości większej niż 10 tys. euro w odniesieniu do przedsiębiorców dokonujących płatności za towary w gotówce (zgodnie z Art. 2 pkt 23 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

 

Wpłata dużej gotówki na konto – jak przygotować się do kontroli US?

Wpłata pieniędzy na konto bankowe w kwocie przekraczającej 15 tys. euro prawdopodobnie będzie skutkować koniecznością złożenia wyjaśnień do US, dlatego wcześniejsze przygotowanie stosownej dokumentacji jest dobrym pomysłem. Wystarczy skompletować rozliczenia podatkowe, umowę darowizny lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający legalność środków wpłaconych na konto. Po złożeniu wyjaśnień Urząd Skarbowy nie będzie mieć podstaw do tego, aby nałożyć karę na podatnika.

To samo tyczy się przelewów na wysokie kwoty, które urząd może skontrolować z udziałem banku – warto zadbać o to, aby tytuł przelewu jasno wskazywał na jego pochodzenie, a w razie darowizny zabezpieczyć się dodatkowym zgłoszeniem faktu jej otrzymania na druku SD-Z2.2

Co ważne, kara za nieujawnienie dochodów w Polsce może wynosić nawet do 75% wartości tych środków, a w skrajnych przypadkach naruszenie przepisów może skutkować też pozbawieniem wolności do lat 5.

Wpłata pieniędzy na konto a zwolnienia z podatku od darowizn

Od października 2022 roku obowiązują nowe limity, dla których nie ma konieczności odprowadzania podatku dochodowego ani informowania US o otrzymanych środkach w ramach darowizny.  Należy pamiętać, że zmienione stawki kwot wolnych od podatku obowiązują dla transakcji powstałych po 13 października 2022 roku.

Zarówno wpłata gotówki na konto, jak i przelew środków w formie darowizny,2 np. od rodziców nie podlega kontroli Urzędu Skarbowego ani dodatkowemu opodatkowaniu na następujących zasadach:

grupa podatkowa

stopień pokrewieństwa

maksymalna kwota darowizny

I

bliscy zstępni i wstępni (m.in. małżonek, rodzice, dzieci)

10 434 zł

II

zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów oraz małżonkowie innych wstępnych

7 878

III

żaden z powyższych (np. dalecy krewni lub znajomi)

5 308

 Tabela 1. Opracowanie własne

Wpłata gotówki na własne konto lub przelew środków od bliskich, których wartość jest niższa niż w zestawieniu, nie podlega opodatkowaniu, ani konieczności zgłoszenia faktu otrzymania środków do US.

Odpowiadając na pytanie, ile gotówki można wpłacić do banku, można powiedzieć, że nie ma tu praktycznie żadnych ograniczeń. Kiedy wpłata gotówki na własne konto przekracza wartość 15 tys. euro, warto jednak przygotować niezbędną dokumentację potwierdzającą legalność pochodzenia wpłaconych środków – w ten sposób można uniknąć wielu nieprzyjemności.

Przeczytaj także:
Podatek od wynajmu mieszkania – ile wynosi i jak go rozliczyć?
Pożyczka od rodziny – co warto wiedzieć?
Pożyczka a podatki – czy musisz je zapłacić?

Bibliografia:
1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf
2. https://www.gov.pl/web/gov/zglos-otrzymanie-majatku-ze-spadku-lub-darowizny-formularz-podatkowy-sd-z2
3. https://www.gov.pl/web/finanse/korzystne-zmiany-w-podatku-od-spadkow-i-darowizn 
 
Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    20 lut 2023 10:23

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube