Oszczędzanie na emeryturę – jak zabezpieczyć przyszłość?

Polskie społeczeństwo się starzeje. W 2021 roku ZUS wypłacił emerytury ok. 6 mln osób1. Dane z poprzednich lat pokazują, że liczba emerytów była niższa i nie przekroczyła tego progu. Z roku na rok przybywa osób, które korzystają ze świadczeń emerytalnych. Tym samym zwiększa się zapotrzebowanie przyszłych emerytów na zabezpieczenie ich finansowej przyszłości. Jak oszczędzać na emeryturze? Jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe po osiągnięciu wieku emerytalnego? O tym w artykule!

Oszczędzania na emeryturę – dlaczego jest tak ważne?

Środki pieniężne gromadzone na tzw. jesień życia stanowią poduszkę finansową, zapewniającą spokojną starość. Tego rodzaju oszczędności pozwalają cieszyć się komfortowym poziomem życia, gdy osiągamy wiek, w którym przestajemy pracować lub zmniejszamy liczbę godzin aktywności zawodowej. Dlatego też odkładanie dodatkowych funduszy na emeryturę powinno być jednym z naszych życiowych priorytetów.

Istnieją również inne powody, dla których warto zacząć zabezpieczać swoją emerytalną przyszłość pod względem finansowym. Oto niektóre z nich:


im wcześniej rozpoczniemy gromadzenie oszczędności, tym większe korzyści będziemy mogli z nich czerpać we właściwym czasie;
świadczenia z ZUS mogą okazać się niewystarczające dla stabilnego i godnego życia na emeryturze;
brak emerytalnego zaplecza finansowego może narazić rodzinę i bliskich na koszty, wynikające z konieczności naszego utrzymania.

Tworzenie zabezpieczenia pieniężnego niesie ze sobą również inne korzyści. Pozwala ono radzić sobie z nieoczekiwanymi kosztami lub sytuacjami awaryjnymi

Oszczędzanie pieniędzy na emeryturę sprawia, że czujemy się bezpieczniej, mniej martwimy się o przyszłość, a co za tym idzie – mamy lepsze samopoczucie. Dodatkowe fundusze spełniają jeszcze jedna ważną funkcję: umożliwiają realizację marzeń oraz planów, na które mamy dużo czasu, będąc na emeryturze.

 

Jak odkładać na emeryturę?

W oszczędzaniu na emeryturę sprawdza się dewiza: „Im wcześniej, tym lepiej”. Na gromadzeniu oszczędności warto skoncentrować się więc jak najszybciej (np. na początku drogi zawodowej).

Jeśli jednak nie rozpoczęliśmy procesu oszczędzania, to warto pamiętać, że nigdy nie jest za późno, by zacząć. Ważne, żeby wiedzieć, że istnieją rozwiązania, które umożliwiają gromadzenie oszczędności. Gdy zaczynamy oszczędzać na długo przed nastaniem wieku emerytalnego, możemy wybrać rozwiązania, wiążące się nawet z pewnym ryzykiem np. inwestowanie

Zobacz też: Chcesz odkładać? Oto 8 sposobów na oszczędzanie pieniędzy! 

A co jeśli decyzja o oszczędzaniu pojawia się późno i emerytura zbliża się wielkimi krokami? W takiej sytuacji możemy wybrać bezpieczniejszą (od inwestycji) opcję, np. systematyczne wpłacanie pieniędzy na lokatę lub konto oszczędnościowe. 

Jak więc najlepiej odkładać na emeryturę? Najważniejsze, by działać rozsądnie i z rozwagą podejmować decyzje, dotyczące tworzenia emerytalnego zaplecza finansowego.

Sposoby oszczędzania na emeryturę

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym można zacząć odkładać fundusze na spokojną emeryturę. Jednak, aby rozpocząć gromadzenie środków „na później”, warto opracować plan. Powinien on zawierać dokładną analizę naszej zdolności finansowej (zarówno tej aktualnej, jak i w ujęciu bardziej perspektywicznym). Warto np. oszacować, czy planujemy jakieś większe zakupy lub inwestycje w najbliższej przyszłości. 

Skuteczna strategia oszczędzania musi zostać przygotowana również na podstawie wnikliwej i wieloaspektowej oceny naszej ogólnej sytuacji życiowej i zawodowej.
Oczywiście, nie wszystko da się przewidzieć. Jednak przygotowanie ogólnego zarysu przewidywanych wydatków stanowi ważny element planu finansowego każdego przyszłego emeryta. 

Układając plan dochodów emerytalnych, warto odpowiedzieć sobie m.in. na pytania:

Ile miesięcznie jesteśmy w stanie przeznaczyć na oszczędności emerytalne?
Ile powinniśmy oszczędzać każdego roku na emeryturę?
Który format gromadzenia funduszy będzie dla nas najodpowiedniejszy (np. bezpieczna lokata, a może samodzielne inwestycje)?
Jakie główne cele chcemy zrealizować za pomocą odłożonych środków finansowych?

W tworzeniu tej strategii oszczędzania trzeba również wziąć pod uwagę wiek, w którym planujemy wejść w poczet emerytów. Jeżeli mamy w perspektywie wcześniejszą emeryturę, to powinniśmy uwzględnić taką decyzję w naszym planie finansowym. 

Przede wszystkim jednak warto wiedzieć, że mamy możliwość dywersyfikacji naszego portfela. A co to dokładnie oznacza? Otóż nie musimy polegać wyłącznie na jednym źródle finansowania na emeryturze. Gdzie więc oszczędzać na emeryturę?

Konto oszczędnościowe

Jedną z największych zalet konta oszczędnościowego jest to, że zdeponowane na nim środki są oprocentowane. Pieniądze przechowywane np. na nieoprocentowanym koncie bankowym tracą cenny potencjał zarobkowy.

Lokata w banku

Lokaty w banku należą do produktów oszczędnościowych, które są oferowane m.in. przez bank. To forma inwestycji – bezpiecznej i zazwyczaj długofalowej. Kapitał jest przekazywany na lokatę z określoną częstotliwością. Pieniądze są przechowywane na lokacie przez ustalony czas. Wypłata środków może nastąpić w umówionym terminie (zgodnie z umową między klientem a bankiem). 

PPE i PPK – dobrowolne ubezpieczenia społeczne 

PPE (Pracowniczy Plan Emerytalny) lub w PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy) to programy, umożliwiające gromadzenie funduszów oszczędnościowych na poczet emerytury. Stanowią dobrowolną formę ubezpieczenia społecznego. 

Z programu PPE mogą skorzystać pracownicy, którzy nie ukończyli 70 lat, a ich minimalny staż pracy u danego pracodawcy wynosi 3 miesiące. Uczestnicy powinni być zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Z kolei PPK jest dostępny dla uczestników, pracujących nie tylko na podstawie umowy o pracę na etacie, ale też na podstawie umowy zlecenie lub agencyjnej. „Do PPK automatycznie zapisywane są osoby zatrudnione (w rozumieniu ustawy o PPK), które nie skończyły 55. roku życia, legitymujące się trzymiesięcznym okresem zatrudnienia2

W ramach PPE pracodawca wypłaca uczestnikowi należne składki, po osiągnięciu przez niego wymaganego wieku emerytalnego. Z kolei w PPK uczestnik może wypłacić środki w dowolnym momencie i przeznaczyć je zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Pracodawcy nie mają obowiązku korzystać z Pracowniczego Planu Emerytalnego. Z kolei przystąpienie do Pracowniczego Planu Kapitałowego jest dla nich obowiązkowe. 

IKE jako forma gromadzenia dodatkowych funduszy

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jeden z produktów emerytalnych, dzięki któremu przyszli emeryci mogą tworzyć zaplecze finansowe. IKE wchodzi w skład III filaru systemu emerytalnego, a przystąpienie do niego jest dobrowolne. Jeżeli uczestnik wypłaci środki pieniężne po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie obowiązuje go zapłata podatku od kapitału w wysokości 19%.3 

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości może okazać się korzystnym źródłem dochodów emerytalnych. Dom, mieszkanie lub lokal użytkowy można wynajmować (i czerpać z wynajmu regularne zyski), bądź sprzedać za dobrą cenę. 

Warto jednak być świadomym, że taka inwestycja wymaga poniesienia kosztu zakupu nieruchomości, kosztu jej wykończenia, napraw albo nagłych wydatków. Należy wziąć również pod uwagę inne obciążenia finansowe, które wiążą się z posiadaniem nieruchomości i mogą uszczuplić nasz budżet. 

Zdarza się, że brakuje nam pewnej kwoty pieniędzy potrzebnej np. do remontu kupionej nieruchomość. W takim przypadku korzystnym rozwiązaniem, które podreperuje nasz portfel, może okazać się pożyczka samoobsługowa PRO od Providenta. Jej RRSO wynosi 19,75%.  Dodatkowy zastrzyk kapitału pozwoli nam na przeprowadzenie lub dokończenie prac, niezbędnych dla naszej inwestycji. 

Jeśli planujemy pożyczyć środki pieniężne, to warto sięgnąć po fachowe i sprawdzone doradztwo. Decyzja o zobowiązaniu finansowym musi być przemyślana i świadoma. Należy także zapoznać się z warunkami umowy, wysokością rat i – w razie jakichkolwiek wątpliwości – skontaktować się z Doradcą Klienta, który wyjaśni niejasności. 

Pomimo że inwestycja w nieruchomość jest obarczona sporym ryzykiem i często wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, to długoterminowo przynosi o wiele większe zyski niż np. lokaty.

Granie na giełdzie

Granie na giełdzie stanowi formę inwestowania, która może przynieść korzyści finansowe, budujące zabezpieczenie emerytalne. Należy jednak pamiętać, że jest to wymagający sposób na zarabianie pieniędzy. Trzeba mieć wiedzę na temat działania giełdy i sprawnie poruszać się w gąszczu jej zasad oraz mechanizmów. Inwestowanie w papiery wartościowe, akcje, weksle czy obligacje wymaga nie tylko wiedzy, ale też odporności na stres oraz gotowości ponoszenia strat finansowych. Działanie na giełdzie jest obarczone ryzykiem i nie zawsze kończy się sukcesem

Podsumowanie

Odkładanie dodatkowych środków pieniężnych na emeryturę zapewnia spokojną przyszłość i możliwość realizacji celów oraz pomysłów. Dobrze przemyślany plan oszczędzania może okazać się niezwykle pomocny w procesie gromadzenia funduszy. Warto wybrać sposób, w jaki chcemy oszczędzać na emeryturę i konsekwentnie trzymać się założeń planu. Ważne, aby był on dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

 

Przeczytaj także:
Poznaj sposoby na oszczędzanie na jedzeniu
Oszczędzanie pieniędzy – jakie błędy popełniamy?
5 sposobów na oszczędzanie w bloku

Bibliografia:
1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/miesieczna-informacja-o-wybranych-swiadczeniach-pienieznych#xd_co_f=NGVmMjEzNzctYWQ0Yi00NDg0LWJiMWItZTY0YmMzNjEzNDRj~ 
2. https://www.sii.org.pl/14670/edukacja/abc-inwestora/co-to-jest-ike-dla-kogo-jest-ike.html 
3. https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Czym-PPK-r--ni-si--od-PPE.html 
4. https://www.gov.pl/web/rodzina/co-trzeba-wiedziec-o-ike  
Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    04 gru 2022 08:28

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube