Co to jest RRSO i jak wpływa na całkowitą wysokość spłaty?

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania znajduje się przy każdej ofercie pożyczki czy kredytu. Wskaźnik jest jednym z czynników, dzięki którym można określić całkowity koszt, jaki ponosi pożyczkobiorca. Jak stwierdzić, czy RRSO jest korzystne i co się na nie składa?

RRSO – co składa się na ten wskaźnik?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to wartość, która zgodnie z prawem unijnym musi być podana we wszelkich umowach związanych z zaciąganiem pożyczek online, pożyczek w placówkach stacjonarnych, jak również kredytów konsumenckich. Dokładne wytyczne dotyczące RRSO są spisane w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 
Wskaźnik ten pozwala w stosunkowo obiektywny sposób porównać koszty między pożyczkami. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to jest całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.  

Jak obliczyć RRSO?

Każdy pożyczkobiorca chce wiedzieć, jakie RRSO jest korzystne i czy powinien przystać na proponowaną przez pożyczkodawcę stawkę. Samodzielne obliczenie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania jest oczywiście możliwe, choć skomplikowane. Do jej ustalenia wykorzystuje się wzór dostępny w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. 

Na szczęście konsument nie musi zastanawiać się, jak obliczyć RRSO na własną rękę. Taka informacja jest jasno przedstawiona przy każdej pożyczce oraz kredycie. Wskaźnik ten znajduje się również w umowach przy zakupach ratalnych.

Jak jeszcze można obliczyć RRSO? Całkowity koszt kredytu – a w tym także Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania – da się łatwo wyznaczyć z kalkulatorem pożyczkowym.(Przykładowo przy pożyczce Samoobsługowej PRO na kwotę 5000 zł rozłożonej na 12 miesięcy RRSO wynosi 19,75%.) Pokazuje on również liczbę rat i wysokość miesięcznego zobowiązania.
 

Poziom RRSO a ocena kosztów pożyczki

Co daje ten wynik? Czy oznacza to, że na podstawie wielkości RRSO można ocenić, która z pożyczek lub kredytów krótkoterminowych jest bardziej opłacalna? Niestety, nie jest to takie proste. Należy pamiętać, że RRSO to tylko wskaźnik porównawczy cen kredytów i pożyczek, a często jest mylony z oprocentowaniem lub kosztem całkowitym, którym nie jest. 

Z pomocą wskaźnika RRSO można jednak stwierdzić, czy oferta jest korzystna. Należy wziąć jednak pod uwagę zarówno Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, i całkowitą kwotę do zapłaty. Daje to realny pogląd na to, czy warto skorzystać z oferty pożyczkodawcy. Co ważne, pamiętać należy, że warunkiem udzielenia pożyczki zawsze jest pozytywny wynik zdolności kredytowej konsumenta. 

Przykład: Pan Artur korzysta z Pożyczki Samoobsługowej Pro w Provident. Pożycza 5000 zł na okres 24 miesięcy, a RRSO pożyczki wynosi 19,75%. Całkowita kwota do zapłaty dla pana Artura to 6000 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – to warto zapamiętać

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania daje możliwość porównania kosztów między pożyczkami. Należy jednak mieć na względzie, że sam wskaźnik nie wystarczy do oceny. Potrzebna jest również wysokość całkowitej kwoty do spłaty. Porównanie dwóch podobnych ofert, które różnią się jedynie RRSO, pomaga określić, czy jest ono korzystne. Przed podjęciem decyzji o pożyczce konieczne jest przeanalizowanie swoich dochodów i wydatków. To krok niezbędny do tego, by nie popaść w trudne do uregulowania zadłużenie. Podpisanie umowy powinno być poprzedzone solidnym zapoznaniem się z jej treścią. Uwagę należy zwrócić zarówno na RRSO, jak i koszty, wysokość opłat, liczbę rat i całkowitą kwotę do spłaty.

Przed podjęciem decyzji o pożyczce konieczne jest przeanalizowanie swoich dochodów i wydatków. To krok niezbędny do tego, by nie popaść w trudne do uregulowania zadłużenie. Podpisanie umowy powinno być poprzedzone solidnym zapoznaniem się z jej treścią. Uwagę należy zwrócić zarówno na RRSO, jak i koszty, wysokość opłat, liczbę rat i całkowitą kwotę do spłaty. 

Przeczytaj także:
Co składa się na koszt kredytu i jak go obliczyć?
Zdolność kredytowa: czym jest i co ma na nią wpływ?
Pożyczki online w 15 minut – czy jest to możliwe?

 

Bibliografia:
1. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017 
2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf 

 

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Samoobsługowej:
Oferta produktowa „Pożyczka Samoobsługowa PRO” trwa od 01.06.2022 r. i dotyczy pożyczki oferowanej przez Internet spłacanej w 12, 18, 24 lub 36 miesięcznych ratach o całkowitej kwocie pożyczki od 500 zł do 15 000 zł. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty 6000 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 1000 zł (w tym: prowizja 480 zł, opłata przygotowawcza 40 zł, opłata za elastyczny plan spłat 480 zł, odsetki 0 zł), 24 równe raty miesięczne w wysokości 250 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.11.2022 na reprezentatywnym przykładzie „Pożyczki Samoobsługowej PRO”.

 
 
Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    04 lut 2023 12:33

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube