Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Provident Polska S.A. w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy, która dotyczy produktów Spółki lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia. Zgoda dotyczy danych podanych przeze mnie oraz zebranych przez Provident Polska S.A. w związku ze świadczeniem mi usług oraz realizowaniem przeze mnie płatności. Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i możliwości finansowych.

Zgadzam się, aby moje dane osobowe podane przeze mnie oraz zebrane przez Provident Polska S.A. w związku ze świadczeniem mi usług oraz realizowaniem przeze mnie płatności, były udostępniane przez Provident Polska S.A. w celach marketingowych do innych podmiotów z Grupy International Personal Finance. Lista tych podmiotów znajduje się na stronie www.provident.pl/grupa.

 

Zrób krok do ugody

Dzięki ugodzie spłacisz zadłużenie na indywidualnych zasadach.

 

Twoje korzyści z ugodyKontakt

Chcesz do nas napisać? Wypełnij formularz

Udzielenie poniższych zgód jest dobrowolne. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem będzie zgodne z prawem.
Zgadzam się na otrzymywanie od Provident Polska S.A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

Pytania i odpowiedzi

Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych klientów. Musimy mieć pewność, że rozmawiamy z osobą, której sprawa dotyczy.

Tak. Możemy przekazać sprawę do obsługi przez firmę windykacyjną. Nie wymagana jest do tego zgoda klienta.

Tak. Provident Polska S.A. może zbyć wierzytelność innemu podmiotowi na mocy cesji wierzytelności. Jest to zgodne z prawem i nie wymaga zgody klienta.

Tak. Jeśli nie uda się polubownie porozumieć, mamy możliwość skierować sprawę do sądu. Może wiązać się to z dodatkowymi kosztami dla klienta w sytuacji, gdy sąd uwzględni nasze roszczenie. Dla klienta oznacza to, że kwota należności będzie wyższa.

Tak. Jeśli otrzymamy prawomocne i wykonalne orzeczenie sądu (nakaz zapłaty lub wyrok), możemy skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, czyli do komornika sądowego.

Zadaniem komornika sądowego jest odzyskanie należności wskazanych w nakazie zapłaty lub w wyroku wydanym przez sąd. Komornik sądowy ma prawo szukać źródeł dochodów lub majątku i może zająć:

 • wynagrodzenie,
 • konto bankowe,
 • ruchomość

Działania komornika sądowego wiążą się z kosztami, a to powoduje zwiększenie kwoty zobowiązania do spłaty.

W sytuacji, kiedy komornik sądowy nie może wyegzekwować zwrotu należności postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Nie jest to jednoznaczne z umorzeniem zadłużenia. Wierzyciel może próbować samodzielnie odzyskać należność lub skierować sprawę do ponownej egzekucji.

Tak. W przypadku instytucji finansowych spoza sektora bankowego, wymagana jest zgoda klienta na przekazywanie jego danych oraz historii spłaty pożyczki/karty kredytowej z limitem kredytowym. W sytuacji, kiedy klient nie spłaci swoich zobowiązań terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez Provident Polska S.A. o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody) wówczas Provident Polska S.A. ma prawo przekazać dane do BIK. Dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od spłaty zobowiązania.

Provident Polska S.A. może przekazać do BIK następujące dane:

 • pełne dane osobowe klienta
 • dane dotyczące pożyczki/karty kredytowej z limitem kredytowym
 • informacje dotyczące spłacania pożyczki/karty kredytowej z limitem kredytowym,
 • zgodę na przetwarzanie danych klienta BIK

Zgoda klienta nie jest wymagana w sytuacji, kiedy klient nie spłacał swoich zobowiązań terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni i upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez Provident Polska S.A. o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych klienta w BIK.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji dotyczących klientów, którzy nie spłacają terminowo swoich zobowiązań.

Tak. Jeżeli klient nie spłaca terminowo swojego zobowiązania Wierzyciel ma prawo umieścić jego dane w BIG. Może to nastąpić po spełnieniu określonych warunków. Obecnie Provident Polska S.A. przekazuje dane klientów do 4 biur informacji gospodarczej:

 • KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej,
 • ERIF – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
 • KBiG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 

Wpis danych klienta do BIG może oznaczać dla niego trudność w uzyskaniu np.: kredytu, pożyczki, zakupów na raty. Może też okazać się niemożliwe zawarcie umowy abonamentowej.

Większość dostawców usług na rynku sprawdza wiarygodność finansową swoich potencjalnych klientów w BIG. Oznacza to, że zanim np. bank, instytucja pożyczkowa lub firma telekomunikacyjna podejmie decyzję o dostarczeniu usługi, sprawdzi w BIG czy dana osoba fizyczna lub przedsiębiorca nie posiada negatywnych wpisów i nie zalega z płatnościami. Jeśli sprawdzana osoba lub firma ma informacje negatywne w BIG to dana instytucja może odmówić sprzedaży usług lub produktu. Może również zaoferować mniej korzystne warunki zakupu.

Jeżeli klient nie spłaci swoich zobowiązań może figurować w rejestrze BIG nawet przez 10 lat.

Dane z BIG mogą być usunięte tylko na wniosek Wierzyciela. Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji o zadłużeniu z BIG w ciągu 14 dni od jego spłaty.
Provident Polska S.A. wycofuje dane z BIG jeżeli klient zawrze z firmą ugodę ratalną. Jeżeli klient systematycznie się z niej wywiązuje, jego dane nie zostaną ponownie wpisane do BIG.

Na etapie windykacji podajemy nowy numer konta.

Zachęcamy do kontaktu, by dowiedzieć się więcej na temat możliwości spłaty zadłużenia. Na stronie internetowej https://krokdougody.pl można złożyć wniosek o spłatę zadłużenia w ratach.

Należność można uregulować korzystając z:

Narzędzi elektronicznych:
 • QR Code
  Po zeskanowaniu telefonem lub tabletem QR kodu, klient zostanie przekierowany na stronę, gdzie będzie mógł zobaczyć:
  • aktualny stan zadłużenia,
  • ustaloną kwotę do spłaty
  • wysokość raty
  Następnie klient może wpłacić poprzez płatności Przelewy24.
 • Pay by Link
  Po kliknięciu w link klient zostanie przekierowany do płatności Przelewy24, gdzie podstawi się numer konta i kwota do wpłaty.
 • Przelew elektroniczny
  W przesłanej do klienta korespondencji jest podany nowy numer konta, na który należy wpłacać.
 • Wpłata na poczcie/w banku/w punktach oznaczonych logo "Moje Rachunki"