A może krok do ugody?

Ugoda to nowa umowa, która pozwoli Ci uregulować zaległości na nowych zasadach.
Dzięki zawarciu ugody możesz spłacić swoje zobowiązanie w dogodnych miesięcznych ratach.

Twoje korzyści z zawarcia ugody

Kontakt

Pytania i odpowiedzi

Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, dlatego musimy potwierdzić tożsamość osoby, z którą rozmawiamy. Musimy mieć pewność, że rozmawiamy z osobą, której sprawa dotyczy a nie osobą do tego nieuprawnioną.

Tak. Kierownik ds. Windykacji Terenowej jest pracownikiem Provident Polska SA, co potwierdza dokument pełnomocnictwa, który posiada przy sobie w trakcie wizyt. Może on kontaktować się z Klientami Provident Polska SA w celu odzyskania należności. Kierownik może kontaktować się z Klientem telefonicznie bądź w jego miejscu zamieszkania. Kierownik ma możliwość negocjowania spłaty zadłużenia, zawierania ugód na podstawie obowiązujących w firmie Provident Polska SA procedur i standardów. Kierownik ds. Windykacji Terenowej ma możliwość odbioru pieniędzy w gotówce.

Tak. Firma Provident Polska SA może przekazać sprawę do obsługi firmy windykacyjnej na podstawie umowy regulującej kwestie obsługi sprawy, udzielonego pełnomocnictwa oraz przetwarzania danych osobowych. Do przekazania sprawy Klienta do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej nie jest potrzebna jego zgoda.

Tak. Firma Provident Polska SA może, na mocy cesji wierzytelności, zbyć wierzytelność innemu podmiotowi. Jest to zgodne z prawem i nie wymaga zgody Klienta.

Tak. Jeżeli polubowne odzyskanie należności nie przynosi skutku, firma Provident Polska SA może skorzystać z drogi sądowej. Skierowanie sprawy na drogę sądową może w przypadku uwzględnienia roszczenia przez sąd wiązać się dla Klienta z koniecznością uiszczenia dodatkowo kosztów procesu sądowego, przez co w przypadku uzyskania prawomocnego orzeczenia sadu zasądzającego należność na rzecz Provident Polska SA kwota należności do spłaty wzrośnie.

Tak, ale wyłącznie po wcześniejszym skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i po otrzymaniu prawomocnego i wykonalnego orzeczenia sądu (nakazu zapłaty lub wyroku) uwzględniającego pozew Provident Polska SA. Wówczas będzie możliwe skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, tj. przekazanie sprawy do komornika sądowego.

Zadaniem komornika sądowego jest odzyskanie należności wskazanych w nakazie zapłaty/wyroku wydanym przez sąd, dlatego też komornik będzie szukał źródeł dochodów lub majątku, aby dług odzyskać. Komornik sądowy może zająć wynagrodzenie, konto bankowe, lub ruchomość na poczet spłaty długu. Postępowanie egzekucyjne komornika wiąże się dodatkowo z kolejnymi kosztami (opłaty komorniczej oraz kosztów czynności podjętych przez komornika), co powoduje zwiększenie należności koniecznej do spłaty.

Nie. W sytuacji, kiedy komornik sądowy nie może wyegzekwować zwrotu należności postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Nie jest to jednoznaczne z umorzeniem zadłużenia. Wierzyciel może próbować samodzielnie odzyskać należność bądź skierować sprawę do ponownej egzekucji w późniejszym terminie.

Tak. Jednak w przypadku instytucji finansowych spoza sektora bankowego wymagana jest zgoda Klienta na przekazywanie jego danych osobowych oraz historii spłaty pożyczki. Jednak w sytuacji kiedy Klient NIE SPŁACI SWOICH ZOBOWIĄZAŃ TERMINOWO, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody) wówczas Provident Polska SA ma prawo przekazać dane do BIK. Dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od spłaty kredytu.

Tak. W sytuacji, kiedy Klient NIE SPŁACI SWOICH ZOBOWIĄZAŃ TERMINOWO, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody) wówczas Provident Polska SA ma prawo przekazać dane do BIK. Dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od spłaty kredytu.

Do BIK firma Provident Polska SA może przekazać: pełne dane osobowe Klienta, dane dotyczące pożyczki, informacje dotyczące spłacania pożyczki, zgodę na przetwarzanie danych klienta w BIK. Zgoda klienta nie będzie wymagana w sytuacji, kiedy klient nie spłacał swoich zobowiązań terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta w BIK bez jego zgody.

Nie. Na etapie windykacji, każdej sprawie naszych Klientów nadajemy nowy indywidualny numer konta, na który należy wpłacić zaległość. O zmianie numeru konta Klient jest informowany w korespondencji.

Można się z nami skontaktować pod nr telefonu: pod numerem 801 777 000, 600 400 173 lub (22) 320 49 53 (opłata za minutę zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-20 oraz w soboty w godzinach: 9 -15. Zachęcamy do kontaktu w godzinach naszej pracy.
Dodatkowo można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: korespondencja@provident.pl lub wysyłając SMS o treści „KONTAKT” na numer telefonu 606 660 753. Nasz pracownik oddzwoni na podany numer.

W Departamencie Windykacji podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie. Dlatego zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 600 400 469, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości dogodnej spłaty zadłużenia.
Przygotowaliśmy również specjalną stronę internetową, gdzie Klient może zawnioskować o ugodę pozostawiając swoje dane kontaktowe i my niezwłocznie oddzwaniamy do naszych Klientów.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://krokdougody.pl

Należność można uregulować korzystając z:

Narzędzi elektronicznych:
 • QR Code
  Po zeskanowaniu telefonem lub tabletem QR kodu, Klient zostanie przekierowany na stronę gdzie wyświetli się aktualne saldo zadłużenia, ustalona kwotę do spłaty lub kwota miesięcznej raty lub na bieżąco będzie można kontrolować aktualny stan zadłużenia.
  Następnie Klient może wybrać opcję spłaty poprzez przelewy24. Podstawi się numer rachunku, a także kwota do wpłaty. Dzięki temu nasi Klienci nie tracą czasu na wypełnianie danych w klasycznym przelewie. Natomiast my odnotujemy płatności już po 2 godzinach.
 • Pay by Link
  Po kliknięciu w link Klient zostanie przekierowany do płatności przelewy24. Podstawi się numer rachunku, a także kwota do wpłaty. Dzięki temu nasi Klienci nie tracą czasu na wypełnianie danych w klasycznym przelewie. Natomiast my odnotujemy płatności już po 2 godzinach.
 • Przelew elektroniczny
  Klient na pismach otrzymuje numer konta bankowego, na który powinien wpłacać wymaganą kwotę. Może to zrobić zlecając przelew ze swojego konta bankowego na wskazany w piśmie rachunek.
Narzędzi tradycyjnych:
 • Nadanie polecenia przelewu na poczcie lub w banku
  Jest to klasyczna forma uregulowania należności przez Klienta poprzez wypełnienie polecenia przelewu i nadanie go w placówce banku lub na poczcie.

BIG, czyli biuro informacji gospodarczej to określenie instytucji zajmującej się gromadzeniem, przechowywanie oraz udostępnianiem informacji dotyczących klientów, którzy nie spłacają swoich zobowiązań.

Tak. Jeżeli terminowo nie spłacasz swojego zobowiązania, po spełnieniu określonych warunków Wierzyciel może Twoje dane umieścić w BIG. Obecnie Provident Polska może kierować dane klientów do 4 biur informacji gospodarczej:
•KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej,
•ERIF – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
•BIG – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
•KBiG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Posiadanie takich informacji w BIG może oznaczać kłopot z uzyskaniem kredytu, pożyczki, skorzystaniem z zakupów na raty, czy zawarciem umowy abonamentowej.

Zdecydowana większość dostawców usług na rynku regularnie sprawdza wiarygodność finansową swoich potencjalnych klientów w BIG.

W praktyce oznacza to, że zanim np. bank, instytucja pożyczkowa lub firma telekomunikacyjna podejmie decyzję o dostarczeniu usługi, sprawdzi w BIG, czy dana osoba fizyczna bądź przedsiębiorca nie posiada wpisów negatywnych i nie zalega z płatnościami. Jeśli okaże się, że sprawdzana osoba lub firma ma informacje negatywne w BIG, wówczas bank, firma pożyczkowa, telekomunikacyjna lub inny dostawca może odmówić sprzedaży usług lub produktu albo zaoferuje mniej korzystne warunki zakupu.

Jeżeli klient nie spłaci swoich zobowiązań, może figurować w rejestrze BIG nawet przez 10 lat.

Dane z BIG mogą być usunięte tylko na wniosek Wierzyciela. Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji o zadłużeniu z BIG w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. Dodatkowo Provident Polska wycofuje dane z BIG jeżeli klient zawrze z firmą Ugodę ratalną. Jeżeli klient systematycznie się z niej wywiązuje jego dane nie zostaną ponownie wpisane do BIG.