Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Provident Polska S.A. w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy, która dotyczy produktów Spółki lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia. Zgoda dotyczy danych podanych przeze mnie oraz zebranych przez Provident Polska S.A. w związku ze świadczeniem mi usług oraz realizowaniem przeze mnie płatności. Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i możliwości finansowych.

Zgadzam się, aby moje dane osobowe podane przeze mnie oraz zebrane przez Provident Polska S.A. w związku ze świadczeniem mi usług oraz realizowaniem przeze mnie płatności, były udostępniane przez Provident Polska S.A. w celach marketingowych do innych podmiotów z Grupy International Personal Finance. Lista tych podmiotów znajduje się na stronie www.provident.pl/grupa.

 

A może krok do ugody?

Ugoda to nowa umowa, która pozwoli Ci uregulować zaległości na nowych zasadach.
Dzięki zawarciu ugody możesz spłacić swoje zobowiązanie w dogodnych miesięcznych ratach.

 

Twoje korzyści z zawarcia umowyKontakt

Chcesz do nas napisać? Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na udzielenie mi odpowiedzi poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy na podany przeze mnie numer telefonu lub adres mailowy oraz potwierdzam, że zapoznałem/am się z Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dotyczącymi Administratora danych osobowych oraz przysługujących mi praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, oraz akceptuję ich treść.
Udzielenie poniższych zgód jest dobrowolne. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem będzie zgodne z prawem.
Zaznacz wszystkie poniższe zgody
Akceptuję wszystkie zgody marketingowe dla Provident Polska, w tym dotyczące otrzymywania połaczeń głosowych oraz wiadomości elektronicznych.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych, w tym profilowanie, w celach marketingowych przez Provident Polska S.A. więcej
Zgadzam się na otrzymywanie od Provident Polska S.A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:
połączenia głosowe (np. rozmowa telefoniczna)
wiadomości elektroniczne (np. e-mail, SMS)
Zgadzam się na udostępnianie moich danych do innych podmiotów z Grupy International Personal Finance w celach marketingowych. więcej

Pytania i odpowiedzi

Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, dlatego musimy potwierdzić tożsamość osoby, z którą rozmawiamy. Musimy mieć pewność, że rozmawiamy z osobą, której sprawa dotyczy a nie osobą do tego nieuprawnioną.

Tak. Kierownik ds. Windykacji Terenowej jest pracownikiem Provident Polska SA, co potwierdza dokument pełnomocnictwa, który posiada przy sobie w trakcie wizyt. Może on kontaktować się z Klientami Provident Polska SA w celu odzyskania należności. Kierownik może kontaktować się z Klientem telefonicznie bądź w jego miejscu zamieszkania. Kierownik ma możliwość negocjowania spłaty zadłużenia, zawierania ugód na podstawie obowiązujących w firmie Provident Polska SA procedur i standardów. Kierownik ds. Windykacji Terenowej ma możliwość odbioru pieniędzy w gotówce.

Tak. Firma Provident Polska SA może przekazać sprawę do obsługi firmy windykacyjnej na podstawie umowy regulującej kwestie obsługi sprawy, udzielonego pełnomocnictwa oraz przetwarzania danych osobowych. Do przekazania sprawy Klienta do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej nie jest potrzebna jego zgoda.

Tak. Firma Provident Polska SA może, na mocy cesji wierzytelności, zbyć wierzytelność innemu podmiotowi. Jest to zgodne z prawem i nie wymaga zgody Klienta.

Tak. Jeżeli polubowne odzyskanie należności nie przynosi skutku, firma Provident Polska SA może skorzystać z drogi sądowej. Skierowanie sprawy na drogę sądową może w przypadku uwzględnienia roszczenia przez sąd wiązać się dla Klienta z koniecznością uiszczenia dodatkowo kosztów procesu sądowego, przez co w przypadku uzyskania prawomocnego orzeczenia sadu zasądzającego należność na rzecz Provident Polska SA kwota należności do spłaty wzrośnie.

Tak, ale wyłącznie po wcześniejszym skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i po otrzymaniu prawomocnego i wykonalnego orzeczenia sądu (nakazu zapłaty lub wyroku) uwzględniającego pozew Provident Polska SA. Wówczas będzie możliwe skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, tj. przekazanie sprawy do komornika sądowego.

Zadaniem komornika sądowego jest odzyskanie należności wskazanych w nakazie zapłaty/wyroku wydanym przez sąd, dlatego też komornik będzie szukał źródeł dochodów lub majątku, aby dług odzyskać. Komornik sądowy może zająć wynagrodzenie, konto bankowe, lub ruchomość na poczet spłaty długu. Postępowanie egzekucyjne komornika wiąże się dodatkowo z kolejnymi kosztami (opłaty komorniczej oraz kosztów czynności podjętych przez komornika), co powoduje zwiększenie należności koniecznej do spłaty.

Nie. W sytuacji, kiedy komornik sądowy nie może wyegzekwować zwrotu należności postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Nie jest to jednoznaczne z umorzeniem zadłużenia. Wierzyciel może próbować samodzielnie odzyskać należność bądź skierować sprawę do ponownej egzekucji w późniejszym terminie.

Tak. Jednak w przypadku instytucji finansowych spoza sektora bankowego wymagana jest zgoda Klienta na przekazywanie jego danych osobowych oraz historii spłaty pożyczki. Jednak w sytuacji kiedy Klient NIE SPŁACI SWOICH ZOBOWIĄZAŃ TERMINOWO, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody) wówczas Provident Polska SA ma prawo przekazać dane do BIK. Dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od spłaty kredytu.

Tak. W sytuacji, kiedy Klient NIE SPŁACI SWOICH ZOBOWIĄZAŃ TERMINOWO, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody) wówczas Provident Polska SA ma prawo przekazać dane do BIK. Dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od spłaty kredytu.

Do BIK firma Provident Polska SA może przekazać: pełne dane osobowe Klienta, dane dotyczące pożyczki, informacje dotyczące spłacania pożyczki, zgodę na przetwarzanie danych klienta w BIK. Zgoda klienta nie będzie wymagana w sytuacji, kiedy klient nie spłacał swoich zobowiązań terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta w BIK bez jego zgody.

Nie. Na etapie windykacji, każdej sprawie naszych Klientów nadajemy nowy indywidualny numer konta, na który należy wpłacić zaległość. O zmianie numeru konta Klient jest informowany w korespondencji.

Można się z nami skontaktować pod nr telefonu: pod numerem 801 777 000, 600 400 173 lub (22) 320 49 53 (opłata za minutę zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-20 oraz w soboty w godzinach: 9 -15. Zachęcamy do kontaktu w godzinach naszej pracy.
Dodatkowo można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: windykacja@provident.pl lub wysyłając SMS o treści „KONTAKT” na numer telefonu 606 660 753. Nasz pracownik oddzwoni na podany numer.

W Departamencie Windykacji podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie. Dlatego zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 600 400 469, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości dogodnej spłaty zadłużenia.
Przygotowaliśmy również specjalną stronę internetową, gdzie Klient może zawnioskować o ugodę pozostawiając swoje dane kontaktowe i my niezwłocznie oddzwaniamy do naszych Klientów.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://krokdougody.pl

Należność można uregulować korzystając z:

Narzędzi elektronicznych:
 • QR Code
  Po zeskanowaniu telefonem lub tabletem QR kodu, Klient zostanie przekierowany na stronę gdzie wyświetli się aktualne saldo zadłużenia, ustalona kwotę do spłaty lub kwota miesięcznej raty lub na bieżąco będzie można kontrolować aktualny stan zadłużenia.
  Następnie Klient może wybrać opcję spłaty poprzez przelewy24. Podstawi się numer rachunku, a także kwota do wpłaty. Dzięki temu nasi Klienci nie tracą czasu na wypełnianie danych w klasycznym przelewie. Natomiast my odnotujemy płatności już po 2 godzinach.
 • Pay by Link
  Po kliknięciu w link Klient zostanie przekierowany do płatności przelewy24. Podstawi się numer rachunku, a także kwota do wpłaty. Dzięki temu nasi Klienci nie tracą czasu na wypełnianie danych w klasycznym przelewie. Natomiast my odnotujemy płatności już po 2 godzinach.
 • Przelew elektroniczny
  Klient na pismach otrzymuje numer konta bankowego, na który powinien wpłacać wymaganą kwotę. Może to zrobić zlecając przelew ze swojego konta bankowego na wskazany w piśmie rachunek.
Narzędzi tradycyjnych:
 • Nadanie polecenia przelewu na poczcie lub w banku
  Jest to klasyczna forma uregulowania należności przez Klienta poprzez wypełnienie polecenia przelewu i nadanie go w placówce banku lub na poczcie.