Pytania i odpowiedzi

Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, dlatego musimy potwierdzić tożsamość osoby, z którą rozmawiamy. Musimy mieć pewność, że rozmawiamy z osobą, której sprawa dotyczy a nie osobą do tego nieuprawnioną.

W sprawie płatności mogą się z Panem/Panią kontaktować nasi pracownicy terenowi w miejscu zamieszkania lub konsultanci Centrum Odzyskiwania Należności. Wszystkim pracownikom zależy na tym, abyśmy doszli do porozumienia i wspólnie ustalili dogodne warunki spłaty.

Tak. Kierownik Terenowy ds. Odzyskiwania Należności jest pracownikiem Provident Polska SA, co potwierdza dokument pełnomocnictwa, który posiada przy sobie w trakcie wizyt. Może on kontaktować się z Klientami Provident w celu odzyskania należności. Kierownik może kontaktować się z Klientem telefonicznie bądź w jego miejscu zamieszkania. Kierownik ma możliwość negocjowania spłaty zadłużenia, ustalania harmonogramu spłaty na podstawie obowiązujących w firmie Provident Polska SA procedur i standardów. Kierownik ds. Odzyskiwania Należności ma możliwość odbioru pieniędzy w gotówce.

Tak. Jednak w przypadku instytucji finansowych spoza sektora bankowego wymagana jest zgoda Klienta na przekazywanie jego danych osobowych oraz historii spłaty pożyczki. Jednak w sytuacji kiedy Klient NIE SPŁACI SWOICH ZOBOWIĄZAŃ TERMINOWO, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody) wówczas Provident Polska SA ma prawo przekazać dane do BIK. Dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od spłaty pożyczki.

Tak. W sytuacji, kiedy Klient NIE SPŁACI SWOICH ZOBOWIĄZAŃ TERMINOWO, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody) wówczas Provident ma prawo przekazać dane do BIK. Dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od spłaty pożyczki.

Do BIK firma Provident Polska SA może przekazać: pełne dane osobowe Klienta, dane dotyczące pożyczki, informacje dotyczące spłacania pożyczki, zgodę na przetwarzanie danych klienta w BIK. Zgoda klienta nie będzie wymagana w sytuacji, kiedy klient nie spłacał swoich zobowiązań terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Provident Polska SA o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta w BIK bez jego zgody.

W Centrum Odzyskiwania Należności podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie. Dlatego zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 600 400 172 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości dogodnej spłaty zadłużenia.

Numer rachunku bankowego znajduje się na umowie pożyczki. Można go również pozyskać kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu 600 200 200 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00-:17:00.

Jeśli umowa zawiera usługę Okresowa Przerwa w spłacie, Klient może uruchomić ją kontaktując się osobiście lub telefonicznie ze swoim Doradcą Klienta albo z infolinią pod numerem telefonu 600 200 200 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00-17:00. Warunki skorzystania z usługi Okresowa Przerwa w spłacie uzależnione są od rodzaju pożyczki i szczegółowo opisane w umowie.

W sprawie nowej pożyczki można kontaktować się ze swoim Doradcą Klienta, infolinią Provident pod numerem telefonu 600 200 200 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub wypełniając wniosek o pożyczkę na stronie www.provident.pl

Należność można uregulować :

Podczas wizyty Doradcy Klienta lub korzystając z narzędzi elektronicznych:
  • Pay by Link
    Po kliknięciu w link Klient zostanie przekierowany do płatności przelewy24. Podstawi się numer rachunku, a także kwota do wpłaty. Dzięki temu nasi Klienci nie tracą czasu na wypełnianie danych tak jak w klasycznym przelewie. Natomiast my odnotujemy płatność już po 2 godzinach.
  • Przelew elektroniczny
    Klient na umowie bądź w piśmie otrzymuje numer konta bankowego, na który powinien wpłacać raty pożyczki. Może to zrobić zlecając przelew ze swojego konta bankowego na wskazany rachunek.
Korzystając z narzędzi tradycyjnych:
  • Nadanie polecenia przelewu na poczcie lub w banku
    Jest to klasyczna forma uregulowania należności przez Klienta poprzez wypełnienie polecenia przelewu i nadanie go w placówce banku lub na poczcie.
Sposób płatności pożyczki zależy od typu produktu, jaki wybrał Klient, dlatego każdorazowo warto zapoznać się z warunkami podpisanej umowy.
 

Kontakt

>