• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Ubezpieczenie

Pakiet Zdrowie

Pakiet Zdrowie to propozycja wsparcia finansowego w przypadku złamania kości i pobytu w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to zapewnia również wybrane usługi medyczne (m.in. wizyty lekarzy specjalistów) i refundację leków do limitów wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie Pakiet Zdrowie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Pobyt w szpitalu z innego
powodu niż nieszczęśliwy wypadek
i X Jeśli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innego powodu.

100 zł
dziennie (maks. 18 000 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i X Jeśli ubezpieczony ukończył 75. rok życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

200 zł
dziennie (maks. 36 000 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

Złamanie kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i X Ubezpieczenie obejmuje wszystkie złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Z ubezpieczenia można skorzystać już dzień po starcie ochrony.

grupa I – 400 zł grupa II – 1 000 zł grupa III – 4 000 zł

Świadczenia medyczne i X Wizyty lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, refundacja leków oraz dostarczenie leków.

TAK

Rodzaj zdarzenia

Pobyt w szpitalu z innego
powodu niż nieszczęśliwy wypadek
i Jeśli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innego powodu.

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i Jeśli ubezpieczony ukończył 75. rok życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Złamanie kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i Ubezpieczenie obejmuje wszystkie złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Z ubezpieczenia można skorzystać już dzień po starcie ochrony.

Świadczenia medyczne i Wizyty lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, refundacja leków oraz dostarczenie leków.

Pakiet Zdrowie

100 zł
dziennie (maks. 18 000 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

200 zł
dziennie (maks. 36 000 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

grupa I – 400 zł
grupa II – 1 000 zł
grupa III – 4 000 zł

TAK

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz limity świadczeń medycznych znajdują się w OWU oraz Regulaminie usług medycznych.
Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o Pakiecie Zdrowie?

1. Wiek Z ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto ukończył 18 lat, ale nie ukończył 95. roku życia, oraz ma adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Opieka specjalistów Dzięki ubezpieczeniu zyskujesz limitowany dostęp do lekarzy specjalistów w szerokiej sieci placówek medycznych na terenie całego kraju.
3. Płatność składki Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo z góry. W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki koszt ubezpieczenia jest kredytowany z udzielonej pożyczki przez Provident Polska. W pozostałych przypadkach Klient opłaca składkę z własnych środków.

Jak długo trwa ochrona?

W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres, na który została zawarta umowa, w pozostałych przypadkach przez 12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać także bez konieczności zawierania umowy pożyczki.
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0.
14. dzień Początek ochrony z tytułu pobytu
w szpitalu z innych powodów niż
NW oraz zdarzeń medycznych
 
 
1. dzień Początek ochrony z tytułu
nieszczęśliwych wypadków
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0.
1. dzień Początek ochrony z tytułu
nieszczęśliwych wypadków
 
 
 
 
 
14. dzień Początek ochrony z tytułu pobytu
w szpitalu z innych powodów niż
NW oraz zdarzeń medycznych
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
* Dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej z konsumencką umową pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

4 zł wysokość stawki tygodniowej
17 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet Zdrowie

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego Pakietu ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek ubezpieczenia. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia albo dzwoniąc na infolinię AXA 801 200 200. (Dokumenty do pobrania poniżej)
Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia – znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. (Dokument do pobrania poniżej)
Wyślij wniosek oraz niezbędne dokumenty do: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem: Obszar Bancassurance.
Po rozpatrzeniu wniosku AXA podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.
Chcesz skorzystać z Medycznej Platformy Informacyjnej lub potrzebujesz świadczenia medycznego?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

agent
1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.
2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
1) AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;
2) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.
4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.
5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:
1) prowizję
2) dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.
6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:
1) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 555 05 06 lub 801 200 200 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.;
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia@axa.pl;
3) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.