• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Ubezpieczenie

Pakiet Zdrowie

Pakiet Zdrowie to propozycja wsparcia finansowego w przypadku złamania kości i pobytu w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to zapewnia również wybrane usługi medyczne (m.in. wizyty lekarzy specjalistów) i refundację leków do limitów wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie Pakiet Zdrowie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Pobyt w szpitalu z innego
powodu niż nieszczęśliwy wypadek
i X Jeśli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innego powodu.

110 zł
dziennie (maks. 19 800 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i X Jeśli ubezpieczony ukończył 75. rok życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

220 zł
dziennie (maks. 39 600 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

Pobyt na oddziale intensywnej
opieki medycznej (OIOM/OIT)
i X Jeżeli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia to ubezpieczenie obejmuje Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT).

110 zł
dziennie (maks. 3 300 zł)

Złamanie kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i X Ubezpieczenie obejmuje wszystkie złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Z ubezpieczenia można skorzystać już dzień po starcie ochrony.

grupa I – 500 zł grupa II – 1 300 zł grupa III – 5 000 zł

Świadczenia medyczne i X Wizyty lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, refundacja leków oraz dostarczenie leków.

TAK

Rodzaj zdarzenia

Pobyt w szpitalu z innego
powodu niż nieszczęśliwy wypadek
i Jeśli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innego powodu.

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i Jeśli ubezpieczony ukończył 75. rok życia, to ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Pobyt na oddziale intensywnej
opieki medycznej (OIOM/OIT)
i Jeżeli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia to ubezpieczenie obejmuje Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT).

Złamanie kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i Ubezpieczenie obejmuje wszystkie złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Z ubezpieczenia można skorzystać już dzień po starcie ochrony.

Świadczenia medyczne i Wizyty lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, refundacja leków oraz dostarczenie leków.

Pakiet Zdrowie

110 zł
dziennie (maks. 19 800 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

220 zł
dziennie (maks. 39 600 zł)
(z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

110 zł
dziennie (maks. 3 300 zł)

grupa I – 500 zł
grupa II – 1 300 zł
grupa III – 5 000 zł

TAK

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz limity świadczeń medycznych znajdują się w OWU oraz Regulaminie usług medycznych.
Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o Pakiecie Zdrowie?

1. Wiek Z ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto ukończył 18 lat, ale nie ukończył 95. roku życia, oraz ma adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Opieka specjalistów Dzięki ubezpieczeniu zyskujesz limitowany dostęp do lekarzy specjalistów w szerokiej sieci placówek medycznych na terenie całego kraju.
3. Płatność składki Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo z góry. W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki koszt ubezpieczenia jest kredytowany z udzielonej pożyczki przez Provident Polska. W pozostałych przypadkach Klient opłaca składkę z własnych środków.

Jak długo trwa ochrona?

W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres, na który została zawarta umowa, w pozostałych przypadkach przez 12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać także bez konieczności zawierania umowy pożyczki.
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0.
14. dzień Początek ochrony z tytułu pobytu
w szpitalu z innych powodów niż
NW oraz zdarzeń medycznych
 
 
1. dzień Początek ochrony z tytułu
nieszczęśliwych wypadków
Początek ochrony z tytułu
Pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0.
1. dzień Początek ochrony z tytułu
nieszczęśliwych wypadków
Początek ochrony z tytułu
Pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)
 
 
 
 
 
14. dzień Początek ochrony z tytułu pobytu
w szpitalu z innych powodów niż
NW oraz zdarzeń medycznych
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
* Dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej z konsumencką umową pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

5 zł wysokość stawki tygodniowej
21 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet Zdrowie

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego Pakietu ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek ubezpieczenia. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia albo dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22. (Dokumenty do pobrania poniżej)
Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. (Dokument do pobrania poniżej)
Wyślij wniosek oraz niezbędne dokumenty do: UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem: Obszar Bancassurance. (Nie dotyczy wniosku online)
Po rozpatrzeniu wniosku UNIQA podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.
Chcesz skorzystać z Medycznej Platformy Informacyjnej lub potrzebujesz świadczenia medycznego?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

agent
1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.
2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
1) UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;
2) UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.
4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.
5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:
1) prowizję
2) dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.
6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:
1) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 599 95 22 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A;
2) w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;
3) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub UNIQA TUnŻ S.A. , ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.