• Phone600 200 200

 • Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Pakiet Medyczny

W ramach ubezpieczenia Pakiet Medyczny dla Klientów Providenta
zyskujesz w przypadku Nagłego Zachorowania
lub Nieszczęśliwego Wypadku:

Nieograniczony dostęp do:

CENTRUM ALARMOWEGO TOWARZYSTWA

w celu zamówienia świadczenia medycznego należy zadzwonić pod numer

22 575 95 97*

* Koszt połączenia według taryfy operatora. Usługi medyczne mogą być zamawiane w Centrum Alarmowym Towarzystwa czynnym całą dobę przez siedem dni w tygodniu

INFOLINII
TOWARZYSTWA

w celu zgłoszenia lub sprawdzenia statusu roszczenia należy zadzwonić pod numer

800 200 200*

INFOLINII INFORMACYJNEJ TOWARZYSTWA

w celu uzyskania informacji:
 • jaki jest zakres ochrony zgodnie z SWU, np.: jakie ryzyka są ubezpieczane, jakie są sumy ubezpieczenia, na jakie wyłączenia warto zwrócić uwagę, jaki jest okres karencji, jakie są limity świadczeń medycznych?
 • jaka jest procedura przystąpienia do ubezpieczenia?
 • jak wygląda proces odstąpienia i wystąpienia z ubezpieczenia

należy zadzwonić pod numer:

600 400 118* dla Klientów

662 167 118* dla Doradców i Partnerów

* Koszt połączenia według taryfy operatora.

WIZYTY

 • u lekarza internisty lub lekarza medycyny rodzinnej w miejscu pobytu lub u lekarza specjalisty (2 świadczenia na jedno zdarzenie medyczne; maksymalnie 4 zdarzenia medyczne zaistniałe w tym samym okresie ubezpieczenia, zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty),
 • u lekarza rehabilitacji (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty),
 • fizjoterapeuty w miejscu pobytu (z wyjątkiem, przypadku gdy miejscem pobytu jest placówka medyczna), jeżeli ubezpieczony wymaga rehabilitacji (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: max. 3 h na 1 wizytę),
 • pielęgniarki w miejscu pobytu (poza placówką medyczną), jeżeli ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów dojazdów).

TRANSPORT CHOREGO

 • z miejsca pobytu do najbliższej odpowiedniej placówki medycznej,
 • z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
 • pomiędzy placówkami medycznymi

 • (2 świadczenia bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia: zorganizowanie + pokrycie kosztów wizyty).

DODATKOWO

 • refundacja leków z recepty przy organizacji świadczenia „Dostarczenie leków” (2 świadczenia do 300 zł),
 • dostarczenie leków ubezpieczonemu, który nie może opuszczać miejsca pobytu (2 świadczenia na jedno zdarzenie medyczne, maksymalnie 4 zdarzenia medyczne zaistniałe w tym samym okresie ubezpieczenia),
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu (z wyjątkiem przypadku gdy miejscem pobytu jest placówka medyczna), (1 świadczenie: zorganizowanie i pokrycie kosztu organizacji sprzętu do kwoty 300 zł bez względu na liczbę zdarzeń medycznych zaistniałych w tym samym okresie ubezpieczenia).

Ochrona ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu:

 • pobytu w szpitalu w wyniku choroby – dla Ubezpieczonych do 75. roku życia (50 zł za dzień pobytu od 3 dnia pobytu do wyczerpania sumy ubezpieczenia 9 000 zł),
 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100 zł za dzień pobytu od 3 dnia pobytu do wyczerpania sumy ubezpieczenia 18 000 zł),
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji dla Ubezpieczonych do 75. roku życia (suma ubezpieczenia 100 000 zł),
 • inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla Ubezpieczonych powyżej 75. roku życia (suma ubezpieczenia 100 000 zł),
 • złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 100 do 700 zł),
 • zorganizowania lub zorganizowania i pokrycia kosztów w przypadku zajścia zdarzeń medycznych lub potrzeby medycznej zgodnie z Regulaminem usług medycznych zawartych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
3

Koszt ubezpieczenia Pakiet Medyczny to 3 zł tygodniowo/13 zł miesięcznie w czasie trwania umowy pożyczki.
Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami ujętymi w deklaracji należy podpisać przy składaniu Wniosku o pożyczkę.
Ubezpieczenie Pakiet Medyczny dla Klientów Providenta zapewnia AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.


Pakiet Medyczny dla Klientów Providenta w ramach grupowego ubezpieczenia oferowanego przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. to pomoc na wypadek nieszczęśliwego wypadku, choroby lub nagłego zachorowania: ubezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby, pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz zdarzeń medycznych. Szczegóły dostępne w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia "Pakiet Medyczny dla Klientów Providenta" - indeks PR/2016/09/01. Okres ubezpieczenia to pierwotny okres, na jaki została zawarta konsumencka umowa pożyczki pomiędzy Ubezpieczającym a Klientem.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200 Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się prawie 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.