• Phone 600 200 200

  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Szanowni Państwo,

W związku z informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa pragniemy przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące działań podjętych przez Provident Polska.

Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów, Doradców Klienta i Pracowników, dlatego tez podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu spotkań z klientami i zawieszeniu wizyt domowych. Zleciliśmy naszym doradcom, by tak jak większość Polaków w tym szczególnym czasie, zostali w domu. Klientom, którzy do tej pory spłacali swoje zobowiązania w gotówce podczas wizyty w ich domach, proponujemy spłatę na konto bankowe, którego numer otrzymają Państwo w wiadomości sms wraz z kodem autoryzacyjnym. Informację o numerze konta mogą Państwo również uzyskać dzwoniąc do Doradcy Klienta.

Zapewniamy, że na bieżąco monitorujemy oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i niezwłocznie podejmujemy stosowne działania.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt ze swoim Doradcą Klienta, Kierownikiem ds. Sprzedaży i Relacji z Klientem (BRM) lub naszym Departamentem Obsługi Klienta pod numerem: 600 200 200 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.provident.pl, gdzie znajdą Państwo zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących środków ostrożności w obecnej sytuacji.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Skiba
Dyrektor Sprzedaży i Obsługi Klienta

 

Gdzie znajdę informacje dotyczące koronawirusa?

Wszystkie informacje dotyczące koronawirusa można uzyskać pod numerem specjalnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590.

Warto korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji tj. Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, a także pod adresem https://pacjent.gov.pl/

Co mam zrobić, gdy podejrzewam u siebie koronawirusa?

Jeśli w ciągu 14 dni od powrotu z miejsca o wysokim ryzyku zarażenia COVID-19 lub po bliskim kontakcie z osobą chorą:

 • zaobserwowałeś/aś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • nie zaobserwowałeś/aś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel, duszności).
  a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • miałeś/aś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Wykaz telefonów i adresów szpitali zakaźnych dostępny jest tutaj.

Niezbędnym minimum jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Co mogę zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia?
 • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem (minimum 15 sekund), a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 • Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Przebywanie blisko takiej osoby zwiększa ryzyko zachorowania.
 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust - dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
Co to znaczy, że ktoś jest hospitalizowany, objęty kwarantanną lub zastosowany jest wobec niego nadzór epidemiologiczny?

Hospitalizowany - przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem.

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.

Objęty kwarantanną - dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów.

Nikomu nie wolno do niego przychodzić.

Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Objęty nadzorem epidemiologicznym

Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytuacji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia.

Jak długo wirus może przetrwać na powierzchniach?

Nie jest pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 przeżyje na powierzchni, ale wydaje się, że zachowuje się jak inne koronawirusy. Badania sugerują, że koronawirusy (w tym wstępne informacje na temat wirusa COVID-19) mogą utrzymywać się na powierzchniach przez kilka do kilkunastu godzin. Może się to różnić w różnych warunkach (np. rodzaj powierzchni, temperatura lub wilgotność otoczenia). Jeśli uważasz, że powierzchnia mogła zostać skażona, wyczyść ją środkiem dezynfekującym. Umyj ręce mydłem i wodą lub zdezynfekuj środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Unikaj dotykania dłońmi oczu, ust lub nosa.

Czy powinienem nosić maskę, aby się chronić?

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem COVID-19.

Jeśli mieszkam w obszarze, w którym wystąpiły przypadki zakażenia koronawirusem - czy jestem narażony na dodatkowe ryzyko?

Osoba z koronawirusem nie naraża innych, jeżeli pozostaje w izolacji i uważnie zbadano z kim miała bliski kontakt. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny i śledzenie kontaktów to podstawowy element pracy służb sanitarnych.

Czym i jak odkażać telefon i komputer? Jak często to robić?

Np. chusteczką nasączoną środkiem dezynfekującym. Częstość w dużej mierze zależy od tego, czy sprzętu używamy w domu, czy w pracy lub innych miejscach publicznych. Nie kładziemy telefonu na stole i nie korzystamy z niego podczas jedzenia.

Czy zgłosić Sanepidowi gorączkę powyżej 38 stopni, gdy brak innych objawów?

Najlepszym wyjściem jest skontaktowanie się z infolinią NFZ (800 190 590) lub powiatowym inspektoratem sanitarnym.

Czy zwierzęta domowe mogą się zakazić? Mogą być bezobjawowymi nosicielami? Jak je zabezpieczyć?

Obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe zakażają się koronawirusem lub zakażają nim ludzi czy inne zwierzęta. WHO zaleca jednak, by obecnie unikać przytulania czy całowania domowych czworonogów. Zawsze po kontakcie ze zwierzęciem należy umyć ręce.

Czy spotkania towarzyskie w domu są bezpieczne?

Należy zrezygnować ze spotkań towarzyskich. Obecnie kluczowe jest zminimalizowanie ryzyka przenoszenia się wirusa pomiędzy ludźmi, a spotkania większych grup osób takie ryzyko zwiększają.

Czy wizyta w restauracji jest bezpieczna?

Należy unikać miejsc, w których możemy zetknąć się z większą liczbą ludzi.

Czy bać się przesyłek z Chin lub innych krajów?

Nie. Na zanieczyszczonych powierzchniach wirus może przetrwać przez bardzo krótki czas. Główny Inspektorat Sanitarny uspokaja, że osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się nowym koronawirusem, bo koronawirusy są znane z tego, że nie przetrwają długo na przedmiotach takich jak listy lub paczki.

Czy koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż dotychczas znane wirusy?

Nie. Koronawirus COVID-19 jest bardzo zakaźny, ale znacznie bardziej zakaźne są od niego wirusy odry czy ospy wietrznej.

Czy można samemu zrobić płyn antybakteryjny?

Tak. Nie trzeba go kupować w drogerii. Wystarczą do tego woda i 96-procentowy spirytus. Przepis podaje epidemiolog Paweł Grzesiowski: – 500 ml spirytusu rozcieńczamy z 200 ml przegotowanej zimnej wody – i gotowe. Uzyskujemy wówczas 75-procentowy roztwór etanolu, który działa przeciwwirusowo. Pamiętajmy jednak, że nie wolno go używać do nosa, by nie uszkodzić śluzówki. Ranki w śluzówce nosa to otwarte wrota dla koronawirusa.

Czy mogę prywatnie podróżować w najbliższym czasie?

W związku z trwającą epidemią koronawirusa podróżowanie nie jest obecnie najbezpieczniejsze. Należy odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące podróżowania i jedynie w sytuacjach wyjątkowych zmieniać miejsce pobytu.

Czy wirus może przenosić się na pieniądzach?

Wirus COVID-19 jest jednym z wielu drobnoustrojów, które przenoszą się przez przedmioty czy powierzchnie zanieczyszczone kropelkami wydzieliny z dróg oddechowych zawierającymi wirusa. Dlatego też tak ważne jest częste mycie i dezynfekcja rąk oraz unikanie dotykania rękoma oczu, nosa i ust.