• Phone600 200 200

  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Pakiet Ochronny

Skorzystaj z wyjątkowej
oferty ubezpieczeniowej
dostępnej tylko dla Klientów Providenta

Pakiet Ochronny to wyjątkowe i unikalne na rynku
ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb!

3tygodniowo

lub 13 zł miesięcznie w czasie trwania umowy pożyczki.

Tylko tyle wynosi koszt ubezpieczenia Pakiet Ochronny

Weź pożyczkę

Ubezpieczenie Pakiet Ochronny dla Klientów Providenta zapewnia
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA.
Okres ubezpieczenia to pierwotny okres, na jaki została
zawarta konsumencka umowa pożyczki pomiędzy Ubezpieczającym a Klientem.

Pakiet Ochronny to:

 • niska składka – tylko 3 zł tygodniowo lub 13 zł miesięcznie,
 • zabezpieczenie finansowe bliskich Ubezpieczonego na
  wypadek jego śmierci,
 • świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek NW,
 • przy inwalidztwie wskutek NW równym 50% lub wyższym
  gwarantowana wypłata miesięczna aż przez 2 lata
  (którą można zamienić na jednorazową wypłatę),
 • prosty proces objęcia Klienta ubezpieczeniem
  – już od następnego dnia po podpisaniu deklaracji
  przystąpienia do ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
  niż dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki.

Ubezpieczenie obejmuje
osobę, która:

 • zawarła z Provident Polska SA umowę pożyczki,
 • w dniu zawarcia umowy pożyczki ma ukończone 18 lat,
  ale nie ma jeszcze 75 lat,
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem polskim,
 • podpisała i złożyła deklarację
  przystąpienia do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku do 8000 zł

 • jednorazowe świadczenie proporcjonalne do stopnia inwalidztwa,
  wypłacane przy inwalidztwie 1% i wyższym,
 • dodatkowe świadczenie miesięczne przez 2 lata,
 • przy inwalidztwie równym 50% lub wyższym dodatkowo przysługuje świadczenie miesięczne w wysokości 1500 zł wypłacane przez 2 lata. Możliwość otrzymania świadczeń miesięcznych jednorazowo – łącznie 36 000 zł.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci do 4000 zł

 • jednorazowa wypłata dla rodziny lub bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego,
 • ważne:
  • klient wskazuje w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia osobę (lub osoby) uprawnioną do otrzymania świadczenia, tzw. Uposażonego,
  • uposażony wypełnia wniosek o wypłatę świadczenia (dołączony do SWU) oraz dołącza dokumenty (wg wykazu z SWU) i wysyła komplet dokumentacji do MetLife.

W ramach ubezpieczenia
Pakiet Ochronny zyskujesz:

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku do 8000 zł


 • jednorazowe świadczenie proporcjonalne do stopnia inwalidztwa,
  wypłacane przy inwalidztwie 1% i wyższym,
 • dodatkowe świadczenie miesięczne przez 2 lata,
 • przy inwalidztwie równym 50% lub wyższym dodatkowo przysługuje świadczenie
  miesięczne w wysokości 1500 zł wypłacane przez 2 lata. Możliwość otrzymania
  świadczeń miesięcznych jednorazowo – łącznie 36 000 zł.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci do 4000 zł


 • jednorazowa wypłata dla rodziny lub bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego,
 • ważne:
  • klient wskazuje w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia osobę (lub osoby)
   uprawnioną do otrzymania świadczenia, tzw. Uposażonego,
  • uposażony wypełnia wniosek o wypłatę świadczenia (dołączony do SWU)
   oraz dołącza dokumenty (wg wykazu z SWU) i wysyła komplet
   dokumentacji do MetLife.
prev
next
X

Jak uruchomić świadczenie z Pakietu Rehabilitacyjnego?

W sprawie uruchomienia świadczenia z Pakietu Rehabilitacyjnego zadzwoń do Centrum Operacyjnego Assistance

+48 22 522 28 40

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w w roku

  Rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, transport do 5600 zł – organizowane przez konsultanta:

 • rehabilitacja (do kwoty 2000 zł), np. ok 20 wizyt rehabilitanta, zabiegi w poradni rehabilitacyjnej,
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego (1000 zł) wraz z dostawą (500 zł),
 • transport do i z placówki medycznej (2 x 800 zł), transport między placówkami medycznymi (500 zł).

 • Infolinia medyczna:

 • dostarcza niezbędnych informacji o usługach medycznych,
 • umawia wizyty rehabilitacyjne oraz organizuje sprzęt rehabilitacyjny i transport.
Logo Mondial Assistance
X

Jak uruchomić świadczenia pieniężne?

W sprawie wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, inwalidztwa Ubezpieczonego (min. 1% wskutek NW), inwalidztwa Ubezpieczonego (min. 50% wskutek NW) należy zwrócić się bezpośrednio do Towarzystwa w jeden z poniższych sposobów:

 • on-line – przez portal e-roszczenie (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Towarzystwa),
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: roszczenia.provident@metlife.pl,
 • telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji – tel. +48 22 523 5272 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),
 • korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres: Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR SA, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa (formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa),
 • osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR SA przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie.
Logo MetLife

Skorzystaj z oferty

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wraz
ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami ujętymi
w deklaracji należy podpisać przy składaniu
wniosku o pożyczkę.

Ubezpieczenie Pakiet Ochronny dla Klientów Providenta zapewnia
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA

Weź pożyczkę
Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń

600 400 318

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200 Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.