Program Fair Trade – czy warto go wspierać?

W dzisiejszych czasach wciąż niewiele osób zastanawia się, jak wytwarzane są produkty odzieżowe i obuwnicze, a nawet artykuły spożywcze, które pojawiają się na półkach sklepowych. Niestety, ale w takich krajach, jak Azja, Afryka i Ameryka Południowa rolnicy i dostawcy materiałów wciąż nie otrzymują godziwego wynagrodzenia za swoją pracę. Aby z tym walczyć, powstała idea Fair Trade. Co to takiego i czego dotyczy?

Co to jest Fair Trade? Dlaczego warto szukać ubrań z tym znaczkiem?

Wyroby oznaczone jako Fair Trade pochodzą z tzw. sprawiedliwego handlu, czyli działaniach opartych na dialogu, przejrzystości oraz ogólnym szacunku dostawców, pracowników oraz handlowców. Ogólnie rzecz biorąc, program Fair Trade ma na celu poprawę wysokości wynagrodzeń oraz warunków zatrudnienia w miejscach, gdzie wiele osób jest wykorzystywanych przez duże koncerny handlowe. 

Oczywiście, nie każdy musi wiedzieć, czym jest Fair Trade i w jaki sposób działa ta organizacja. Warto jednak zastanowić się nad tym, jak realnie można poprawić warunki handlowe z producentami krajów szybko rozwijających się z lokalnymi dostawcami surowców, materiałów, a nawet siły roboczej dla dużych koncernów. 
Wdrożenie ideologii Fair Trade w praktyce sprawia, że prawa producentów i pracowników są lepiej chronione, szczególnie w krajach Azji, Ameryki Południowej, Afryki oraz Oceanii.  

Fair Trade – to warto wiedzieć

W pierwszej kolejności jako ciekawostki warto wyróżnić trzy fakty świadczące o tym, że sprawiedliwy handel, czyli Fair Trade, naprawdę ma sens. Jest to szczególnie ważne w krajach, gdzie dostawcy i pracownicy nie otrzymują godziwych wynagrodzeń.

pracownicy plantacji kawy zarabiają maksymalnie 0,5 dolara dziennie;
jedna filiżanka kawy w restauracji to dla producenta zysk na poziomie kilkudziesięciu groszy;
osoby pracujące na plantacjach kawy, herbaty i kakao nie mogą zapewnić swoim rodzinom opieki lekarskiej oraz edukacji. 1

Jeśli chodzi o program Fair Trade, warto wiedzieć, iż ten tworzą jasno określone organizacje światowe, takie, jak: Fairtrade International, FLOCERT (jednostka certyfikująca), aż trzy regionalne sieci producentów w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz Azji i Ameryce Łacińskiej, a także ponad 25 organizacji marketingowych Fair Trade.

Program Fair Trade – najważniejsze zalety

Dla rolników oraz pracowników w krajach, gdzie wynagrodzenia oraz warunki zatrudnienia nie są zadowalające, sprawiedliwy handel – Fair Trade – niesie ze sobą naprawdę wiele pozytywnych skutków, a mianowicie:

zrównoważone ceny, które pozwalają na pokrycie kosztów zatrudnienia i produkcji;
dodatkowe premie Fair Trade, czyli środki wypłacane na inwestycje w wybrane cele przez rolników;
możliwość wypłaty zaliczek jeszcze przed zbiorami plonów;
poprawa bezpieczeństwa oraz umocnienie relacji handlowych dla każdego producenta Fair Trade;
ustalenie godziwych warunków pracy, bez dyskryminacji oraz pracy dzieci.

Produkcja Fair Trade – jak wpływa na środowisko naturalne?

Warto dokładnie przeanalizować program Fair Trade. Co to takiego i jak w praktyce wpływa na środowisko naturalne? Otóż sprawiedliwy handel obejmuje wiele dziedzin, a w tym właśnie ekologię. Program Fair Trade zachęca do stosowania nowoczesnych metod upraw i produkcji, które pozwalają na ograniczenie emisji spalin, a także wytwarzania odpadów, które mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Producenci związani z ideologią sprawiedliwego handlu są zobowiązani do:

ochrony środowiska naturalnego, w którym pracują i żyją na co dzień poprzez dbałość o akweny wodne, lasy oraz zapobieganie erozji gleby;
rozwijania i wdrażania planów operacyjnych upraw, które pozwalają na zachowanie równowagi między środowiskiem naturalnym a troską o efekty biznesowe;
przestrzegania międzynarodowych standardów o ochronie środowiska naturalnego;
wystrzegania się produkowania żywności GMO – zmodyfikowanej genetycznie;
monitorowania i kalkulowania wpływu swoich działań na środowisko. 2

Można więc powiedzieć, że w odniesieniu do przedsiębiorców, Fair Trade to wszelkie działania, które mogą realnie zmniejszyć negatywny wpływ handlu międzynarodowego na otoczenie i ekologię.

Czy program Fair Trade wspiera zatrudnienie i wypłatę godziwych wynagrodzeń?

Już w lipcu 2021 roku program Fair Trade ustalił minimalne wynagrodzenie dla tysięcy pracowników zatrudnionych na plantacjach bananów.3 Warto też wyróżnić kilka innych aspektów, na jakie wpływa Fair Trade. Co to znaczy, że pracownicy otrzymają godziwe wynagrodzenia? Otóż w praktyce, za godziwe wynagrodzenie uznaje się takie, które wystarczy na dostatnie życie i zapewnienie swojej rodzinie dostępu, np. do pomocy lekarskiej oraz edukacji.4

Można śmiało powiedzieć, że sprawiedliwy handel w dużej mierze przyczynia się do poprawy poziomu życia wielu grup społecznych – szczególnie w krajach Afryki, Ameryki Południowej oraz Azji. W praktyce, to czym jest Fair Trade, oznacza swego rodzaju wsparcie producentów poprzez podnoszenie świadomości o dobrych praktykach handlu międzynarodowego i produkcji zgodnej z moralnymi zasadami oraz proekologicznym podejściem. 

Fair Trade czy Fairtrade – jakie są różnice?

System Fairtrade określany jest mianem najpopularniejszego systemu certyfikacji produktów, które są wytwarzane zgodnie z założeniami programu sprawiedliwego handlu. Jeśli chodzi o zapis Fair Trade, należy rozróżniać, iż jest to pojęcie znacznie szersze i określa wszystkie ruchy handlowe organizowane przez program sprawiedliwego handlu wraz z pośredniczącymi organizacjami i systemem certyfikacji produktów. Powyższe pojęcia łączą się ze sobą i odnoszą się wspólnie do rozwoju wymiany handlowej globalnego Południa – mowa tu głównie o zasadach handlowych znacznie korzystniejszych od międzynarodowych przepisów.

Gdzie można kupić produkty Fair Trade?

Produkty takie, jak np. ubrania Fair Trade, obuwie czy nawet produkty żywnościowe można kupić w wielu miejscach nie tylko w Polsce, ale i na terenie całej Europy. Sprawiedliwy handel umożliwia dystrybucję towarów w cenach, które pozwolą zarabiać dostawcom. Dzięki odpowiednio ustalonym kwotom, pracodawcy mogą wypłacać odpowiednio wysokie wynagrodzenia pracownikom w sklepach internetowych, stacjonarnych z ekologiczną żywnością oraz hipermarketach, które honorują współpracę w ramach programu sprawiedliwego handlu. 

Obecnie niemal wszędzie można kupić produkty wytwarzane w ramach Fair Trade. Co to oznacza w praktyce? Otóż nawet w kawiarniach dostępne są kawy z plantacji działających zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. Promowanie wyrobów tego typu przekłada się na możliwość ciągłego poszerzania działalności Fair Trade i poprawę poziomu handlu międzynarodowego.

Przeczytaj także:
Jak skompletować wymarzoną garderobę?
Jak żyć bardziej ekologicznie?
Ile kosztuje farbowanie włosów u fryzjera?

 

 

 

Bibliografia:
1https://www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy-handel/co-jest-sprawiedliwy-handel-fair-trade/ 
2 https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/korzysci-plynace-z-fairtrade/
https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/fairtrade-liderem-dzialan-na-rzecz-wyzszych-wynagrodzen-dla-pracownikow-plantacji-bananow/
4 https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/fairtrade-liderem-dzialan-na-rzecz-wyzszych-wynagrodzen-dla-pracownikow-plantacji-bananow/ 

 
Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    05 sty 2023 08:09

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube